top of page
Search

Кой е правилният подход към благополучието на служителите ни?Благополучието на служителите е тема, която е във фокуса на внимание за все повече компании, независимо от размера и вътрешната им организация или индустрията. Другият термин, който се употребява на български език, е благосъстояние, често срещано и като чуждицата уелнес (от англ. – wellness, wellbeing). Накратко, това е състояние на здраве, удовлетвореност и щастие, усещане за постигнати цели, просперитет, развитие и смисъл.


Искате да бъдете сред най-желаните работодатели днес; знаете какво означава „успехът идва след щастието, а не обратно“; или просто за вас е важно да изградите цялостна и добре обмислена фирмена култура с определени ценности – без значение какво ви е довело дотук, бъдете сигурни, че сте на прав път. Все повече компании, малки и големи, си дават сметка, че грижата само за физическото здраве на техните служители не е достатъчна, и разпознават истинската стойност на един по-холистичен (цялостен) подход. Ефективните програми и стратегии за корпоративен уелнес/грижа за благополучието на служителите гледат на хората в компаниите и екипите като на отделни индивиди с техните разнолики физически, емоционални, ментални и социални характеристики.


1. Установете ясна стратегия

Необходима е ясна стратегия, която идентифицира целите, отнасящи се до благополучието на служителите, и ги привежда в съответствие с корпоративните бизнес цели. След оценяване на рисковете стратегията се насочва към тях. Трябва да се измери и успехът на програмата за благосъстояние, за да може въздействието й да продължи и след реалната инвестиция. Важно е стратегията да включва не само целите, а и механизмите за изпълнение.


2. Стремете се към позитивна ангажираност

За да се стимулира желаната промяна, е необходима ефективна двупосочна комуникация с персонала – изслушване на служителите, за да споделят своите проблеми и предизвикателствата или бариерите, пред които са изправени. Може да се използват различни инструменти, като социалните медии например, за повишаване на ангажираността. Това ще позиционира компанията като отговорен работодател, който подкрепя благосъстоянието на служителите, като същевременно ги улеснява, вместо да им налага инициативи.


3. Заличете стигмите

Стресът и последиците от него могат действително да доведат до продължителни отсъствия, но стигмите около психическото здраве остават. Необходимо е да се формира подкрепяща среда, която позволява проблемите да бъдат идентифицирани и разрешени, преди да се задълбочат. На служителите е препоръчително да се осигури постоянен достъп до подкрепа - под формата на широк спектър от решения, вариращи от индивидуална психологическа консултация до обучения за емоционална интелигентност и др.


4. Управлявайте правилно работната среда

Работната среда може да окаже значително въздействие върху физическото и психическото здраве на служителите и програмите за благосъстояние е добре да бъдат адаптирани така, че да отговорят на съответните нужди. Ако средата е стресираща например, организациите следва да отчетат дали служителите се развиват в тази работна среда, или се затрудняват. Ако се затрудняват, е добре да се идентифицират стресовите фактори и да се направят корекции – промени в работното време или предоставяне на обучения и инструменти. Не трябва да се пренебрегват и демографските показатели на служителите – програмите за благосъстояние на служителите взимат под внимание различията в потребностите при отделните поколения, оттам и приоритизирането на финансово и кариерно благополучие например.


5. Поставете човека в центъра. Винаги.

Препоръчваме на бизнеса да се ангажира и да насърчава здравето, ориентирано към човека – концепция, която поставя индивидуалните нужди на служителите в основата на програмите за благосъстояние. Служителите ще се държат по различен начин и ще взимат различни решения за здравето си. Сегментирането на хората на база фактори, които влияят върху техните решения, може да бъде подкрепено от комуникационна стратегия в посока превантивни мерки, идентифициране на промени в поведението и т.н. Тези мерки може да варират от по-редовна физическа активност и препоръки за начина на хранене, обучения на мениджърите как да водят смислени стойностни разговори с техните служители за тяхното кариерно развитие, индивидуални консултации с цел разработване на инвидидуален план за кариерно развитие, семинари и индивидуални консултации за финансово здраве, обучения за емпатия на работното място, достъп до психологически, правни и финансови консултации, разговори с психотерапевт чрез EAP (Employee Assistance Program), до усвояване на техники за емоционална устойчивост и др.158 views0 comments

Comments


bottom of page