top of page
Search

Стресът в работата променя 5 основни черти на личността ниКак стресът на работното място променя личността в краткосрочен и в дългосрочен план?

Изследване от март тази година, направено от университета на Илинойс, твърди, че стресът на работното място може да промени личността ни. Авторите Джарвис Смолфийлд и Доналд Клумпер разглеждат пет основни характеристики, които според тях биват най-силно засегнати. Това са добросъвестност, доброжелателност, отвореност за нов опит, екстровертност и невротизъм, известни в психологията като „големите 5“ личностни черти.


„Предполагаме, че промяна на личността, базирана на посочените черти, може да се случи само за четири седмици“, казва Смолфийлд.

Вероятно най-засегнат би бил невротизмът, но така или иначе промени в негативна посока се наблюдават и при останалите – добросъвестност, доброжелателност, отвореност за нов опит, екстровертност. Когато сме под постоянен стрес, страда нашето емоционално здраве, може да станем по-невротични, което ни прави по-чувствителни към стреса – а това ни прави още по-невротични. Тази спирала, която неизменно преминава през точката на бърнаута, може да достигне нива на дисфункция, наподобяваща клинична депресия, според Джарвис и Клумпер. Изводите от изследването достигат и по-далеч. Хроничният стрес на работното място може да има доста по-дълготраен ефект, отколкото предполагаме. Според епигенетични изследвания (за това как генната експресия се влияе от средата) стресът може да промени експресията на нашата ДНК. В резултат на това промените в поведението могат потенциално да бъдат предадени и на бъдещите поколения.Не всичко е толкова черно!

За лошия и добрия стрес сме писали неведнъж, накратко ще припомним и сега. Лошият стрес (дистрес) ни прави, грубо казано, неспособни да се справим с фактора и ситуацията – напрегнати, претоварени, изтощени сме; чувстваме се под заплаха. Добрият стрес (еустрес) формално може да бъде наречен предизвикателство, нещо, с което сме мотивирани да се справим. Например извеждаме от началото до края сложен проект и получаваме повишение, премия и др. Друг пример: управляваме бизнес и трябва да запазим както него, така и екипа си в условията на пандемия. Въвеждаме съответните промени, обучения и програми и в крайна сметка постигаме целите си. При добрия стрес сме мобилизирани и постигаме желаните резултати (награда).


От частното към общото и обратно

Лесно ще се досетим, че ако нашите служители и колеги са в условия на постоянен стрес, без възможност нито за облекчение, нито за награда, и гореспоменатите добросъвестност, доброжелателност, отвореност за нов опит, екстровертност и невротизъм се деформират, това ще се отрази също на екипа и компанията. Да, можем да разчитаме, че всеки евентуално ще се погрижи за себе си, че ще „предпочете“ и ще „отиграе“ предизвикателство вместо заплаха, но това невинаги е възможно. Като работодатели, наша отговорност е да осигурим на персонала необходимата подкрепа и оптимални условия за работа, здраве и развитие.


Грижата за благополучието/благосъстоянието на хората, в това число физическо, емоционално, финансово и кариерно благополучие, следва да е сред основните приоритети на всяка организация – сега и за в бъдеще. Ако не знаете откъде да започнете, ще ви подскажем, че първото, което трябва да се направи, е оценка на стреса. Оттук насетне може да се изготви уелнес програма, цялостна стратегия, специално съобразена със ситуацията, изискванията и нуждите във вашата организация. След това програмата се пренася от теорията към практиката, като вие разполагате в наше лице с опитен и надежден партньор по време на целия процес. Ефектът: погрижили сте се за служителите си, за екипите си, за компанията и бизнеса си; хората ви получават ясна индикация, че имат значение и стойност за вас и за компанията, получават реална подкрепа и грижа. А всичко това действа също не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план.

376 views0 comments

Comments


bottom of page