top of page
Search

Всички искаме такава работна атмосфера. Какво правим, за да я имаме?Независимо дали става въпрос за познатото „от 9 до 5“, за собствен бизнес или за новото нормално „работа от вкъщи“, работното ни място притежава определени характеристики, предимства и нюанси.

Финансовите измерения са от значение, разбира се, но не по-малко важни са страстта да правим нещо, което обичаме, и хората, заедно с които го правим, както и усещането, че сме в безопасност. Наличието на продуктивни взаимоотношения играе важна роля за поддържане на баланса и мотивацията.


Всички искаме атмосфера, в която се чувстваме свободни, ценени и мотивирани да покажем най-доброто, на което сме способни. Когато е налице положителен баланс – между работа и личен живот, между нужди на индивида и грижа за благосъстоянието му (с програми и инициативи за корпоративен уелнес например), между въпроси на дневен ред и насърчаване на ефективна комуникация и т.н., ние се стремим да използваме нашите умения и опит в оптимална степен. Имаме потребност да дадем своя принос за общите цели, проекти и идеи.


Кои са основните характеристики на доброто работно място?

Доброто работно място е тази среда, в която силните ни страни могат да бъдат използвани в посока развитието на компанията. Същевременно това е среда, която подкрепя нашето професионално и личностно развитие, осезаемо усещаме грижите за нашето физическо, емоционално, финансово и кариерно благополучие.

  • Атмосфера, която насърчава активни, открити и здравословни дискусии между колеги, между партньори, между ръководство и служители и излъчва положителни вибрации, е добро работно място. Тук всеки има своята роля и мнението на всеки притежава стойност. Вече все по-често се говори за psychological safety, като термин, който обхваща всичко описано тук.

  • Място с ценности и култура, които са в хармония с нашите лични ценности и вярвания. Има компании, които инвестират в предоставянето на обучение на всички новозапочнали задължително през първите им 6 месеца, на което запознават участниците с това как на практика работят ценностите на компанията. И помагат на служителите да идентифицират най-важните за тях ценности, за да видят има ли припокриване между личните им ценности и вярвания, и тези на компанията. И понякога има участници, които осъзнават, че тази компания не е за тях. А представяте ли си колко е голяма ползата от такава инвестиция, когато служителите осъзнаят, че са на правилното място?

  • Взаимоотношенията ни с колегите са важна част от уравнението. Сътрудничеството и поддържането на продуктивни връзки и контакти с хората, с които работим – колеги, мениджъри, подчинени, партньори, е стъпка към постигането на онзи положителен баланс, при който и отделният човек, и организацията могат да процъфтяват. Напрежението, неудовлетвореността и дистресът, от друга страна, понижават продуктивността, задачите стават досадни, трудно се концентрираме, пораждат се конфликти, влошава се представянето на отделния човек и на компанията. Тук реализираме с работодатели обучения в посока емоционална интелигентност, разрешаване на конфликти, идентифициране на сигнали за бърнаут (от англ.език burnout), ситуационно лидерство - защото няма как да очакваме, че ръководителите на хора някак сами са се научили да вдъхновяват, зареждат, развиват и покрепят.

  • Достойното възнаграждание – не само под формата на заплата, бонуси, хонорари, но и като признание, което получаваме за нашите усилия и резултати, влияе положително на цялостното ни представяне.

Разбира се, няма как да изискваме идеалната ситуация наготово, необходимо е да полагаме грижи и усилия за нея, всеки ден.


Как да допринесем за добра работна атмосфера?

  • Като развием силни умения за ефективна комуникация. От колегите и партньорите през мениджърите до подчинените, способността да комуникираме своите мисли и идеи има пряка връзка с поддържането на ефективна работна атмосфера. Все по-важно и по-трудно за реализация става това в режима "работа от вкъщи";

  • Като имаме професионален и етичен подход към нашата работа. Това ще впечатли колегите ни и ще ни утвърди като член на екипа. Предоставянето на качество при изпълнението на задачите ще ни постави на ниво лидер и ще повиши увереността ни;

  • Като поддържаме взаимното уважение. Колегите ни и техният труд заслужават уважение, подкрепа и признание. При всички случаи нещата са двупосочни, т.е. даваме това, което бихме желали да получим;

  • Като поставяме здравословни граници. Това означава да си починем, след като работното ни време е приключило, да можем да се откъсваме от работата. Безпокойството и стресът, свързани с крайни срокове, са вредни за нашето психично здраве и не носят никаква полза за представянето ни на работа. Има начини и техники, чрез които можем да си помогнем сами, например mindfulness подходът, разговор с прякия ни ръководител за обема работа, реални срокове, кои са реално моментите в денонощието, в които ние ще си свършим работата (в ситуацията на ученици и малки деца вкъщи). Разбира се, изисква се зрялост от ръководителите, за да се реализира тази гъвкавост и подкрепа.

  • Като развиваме емоционалната си интелигентност. Това е способността да разбираме и управляваме емоциите си. Тази способност е мярка за това как се справяме с определени ситуации в личния ни живот, но и не само. Можем да съчетаем техниките, които сме разработили, с изпълнението на служебните ни задължения, за да поддържаме баланс;

  • Като учим и се развиваме постоянно. Обучения, семинари, конференции и др., благодарение на които надграждаме знанията и уменията си. Това не само ще добави стойност към съществуващите ни знания и умения, но и ще ни държи в крак с изискванията днес. Ще ни направи уверени, мотивирани и способни да даваме своя принос за екипа и компанията, към които принадлежим.

277 views0 comments

Comments


bottom of page