top of page
Search

Как да изградим култура на принадлежност ?Според проучване, публикувано в Harvard Business Review, силното чувство за принадлежност води до 56% увеличение на продуктивността, 75% намаляване на дните за болничен и 50% по-малък риск от спад в оборота. Създаването на култура, при която всеки човек е от значение за нас - независимо от позицията и нивото му в компанията- е основополагащо за постигането на отлични индивидуални, екипни и организационни резултати. Особено в моментите, когато ни липсва контактът лице в лице.


До месец март, когато антиковид мерките ни затвориха вкъщи, приемахме почти всичко в ежедневието си за даденост. Ще бъдем заедно, ще работим бюро до бюро, ще общуваме очи в очи с колеги, клиенти, партньори. Не ни беше хрумвало дори, че животът и здравето ни ще се основават на изолация – абсолютният антипод на принадлежността.


Как бизнесът може да подхранва чувство за принадлежност у служителите, когато трябва да работим разделени? Кога хората вместо принадлежност към работното място и екипа усещат изолация, отделеност, самота?


Уважавайте еднакво всички.

Когато имате такова отношение към колегите и служителите, вие показвате, че всеки един от тях е важен и има стойност за екипа и компанията. Малките начини, по които можете да демонстрирате уважение и внимание към хората дори когато не сте заедно, са от огромно значение. Това понякога е толкова просто, колкото да започнете срещата в zoom с „Добро утро“ към всеки или да ги попитате как се чувстват днес. Използвайте „Виждам те“ (като във филма „Аватар“), „Чувам те“, „Разбирам те“, „Оценявам те (теб и твоите усилия)“.


Подкрепяйте новите служители.

Хиляди хора са имали дистанционен онбординг тази година и повечето ще се срещат тепърва с колегите си. До минимум са ограничени разнообразните взаимодействия, които се случват между хората на работното място, всички неформални разговори, които спомагат за изграждане чувството за принадлежност. Насърчавайте новите служители да участват във виртуалните ежедневни разговори. Те могат да споделят как е минал денят им и дори какво правят, когато не са на работа. По този начин се формират силни взаимоотношения в екип, който работи отделно и отдалечено. Новите хора ще се почувстват като част от нещо по-голямо. Ще почувстват, че имат значение.


Бъдете присъстващи.

Най-добрият подарък, който можете да дадете на някого, е присъствието. Колко пъти сте били в разговор и сте знаели, че умът на събеседника ви е на друго място? Колко пъти сте се чувствали невидими, докато някой гледа право към вас? Това се случва и виртуално, в онлайн среда. Не е нужно да сте на разположение на всички през цялото време, но когато имате нечие време и внимание, направете този човек център на вашето внимание и преживяване тук и сега.


Разказвайте истории.

Това на практика означава да създадете пространство и време, в които хората могат да споделят своя опит. Историите, анекдотите, особено от хора на по-високо ниво в компанията, за собствената им борба да се впишат, за техните провали и уроци, могат да бъдат мощен инструмент, който насърчава и възпитава чувство за принадлежност.


Не мълчете при несправедливост.

Хората се съюзяват не само в името на сътрудничеството, но и заради конфликти. Затова насърчавайте служителите да говорят, когато видят несправедливост спрямо себе си или някой друг. Това започва с яснота какво е и какво не е приемливо, когато става въпрос за поведение. Всеки лидер или лидерски екип трябва да илюстрира това по всяко време.


Покажете, че уважавате различията.

Различия в етническата принадлежност, пола, сексуалната ориентация, социалния и професионалния статус – това са част от причините, поради които много хора може да не се чувстват готови и спокойни да покажат истинското си Аз. Ако искаме да създадем работна атмосфера, поддържаща благосъстоянието на служителите (физическо, емоционално, кариерно и финансово), културата на принадлежност, единността на екипа и гледането към една обща цел, хората трябва да се чувстват в безопасност, за да бъдат изцяло себе си. Да знаят, че различността всъщност добавя стойност. Всичко това е базата, върху която бихме могли да надграждаме с програма за подкрепа на служителите (EAP), програма за корпоративен уелнес, различни съобразени с нуждите на екипа придобивки, индивидуални психологически консултации и т.н.

329 views0 comments

Comments


bottom of page