top of page
Search

Успехът идва след щастието или защо да не пренебрегваме психичното здраве на служителите


Психичното здраве се определя като състояние на благополучие, при което всеки индивид реализира собствения си потенциал, може да се справя с нормалните стресови фактори в живота си, може да работи продуктивно и плодотворно, може да развива себе си и същевременно да допринася за развитието на своята общност. Тревожността и депресията са две от най-често срещаните психични разстройства, които засягат нашата работоспособност, а факторите за тях не са никак малко. Това не е новина, но нещата ескалираха в последната една година и по всичко личи, че темата ще продължи да бъде на дневен ред още дълго време.

Грижата за благополучието на служителите (физическо, емоционално, кариерно и финансово благополучие), в чието ядро стои психичното здраве, следва да е сред най-основните приоритети на работодателите, лидерите на екипи, HR специалистите. Щастието на служителя често се съотнася с мярката за успех на личността, но и на целия екип. Ако вашите служители страдат, не са щастливи, принудени са да се справят не само със служебните си задължения, но и с организационни неуредици или токсична среда, чувстват се неразбрани, отхвърлени или недооценени, те няма да са продуктивни и качеството на работата им ще се влоши, което ще доведе до загуби и за екипа, отдела, компанията. Удовлетвореният и щастлив служител обикновено демонстрира положителни резултати в работата си, изпитва чувство на принадлежност, той е лоялен и мотивиран, а това подобрява общите резултати в един по-широк мащаб и в дългосрочен план. Ето защо казваме, че успехът идва след щастието.


Щастието вчера и днес

Преди светът да промени посоката и темпа си на въртене заради COVID-19, пишехме и четяхме неща от типа „11 навика на щастливия служител в офиса“. Сещате се, появява се по-рано на работа, винаги усмихнат, поддържа добри отношения с всички, грижи се работното му място да е чисто и подредено, ангажира се с фирмени събития, излъчва оптимизъм, умее да общува ефективно, намира начини за спестяване на фирмени ресурси, инициативен е, не участва в клюки и интриги, подкрепя колегите си... Днес ясно си даваме сметка, че това не е роля или маска, а цел и реалност, започващи от психичното здраве и правилното отработване на предизвикателствата пред него. И не трябва да забравяме, че днес те са малко повече от вчера.


Рискови фактори за психичното здраве

Ако решим да посочим най-често срещаните предизвикателства пред психичното здраве на служителите, ще започнем с т.нар. нова нормалност, след което ще продължим с един доста дълъг списък. Факторите, които повишават рисковете за психичното здраве, са недостатъчни политики за здраве и безопасност на организациите, незадоволително ръководство и комуникация, ограничено участие във вземането на решения от страна на служителите, липса на емоционална подкрепа за служителите, неуточнени роли, задачи и цели, дълго и/или негъвкаво работно време, прекалено или недостатъчно натоварване. Картината може да се усложни допълнително заради липса на уважение и признание, несправедливост и фаворизиране на работното място, лоши междуличностни връзки, тормоз, дискриминация, конфликт между изискванията на дома, от една страна, и на работата, от друга.Последици от игнорирането на психичното здраве на служителите

Служителите могат да страдат както психически (депресия, тревожност, стрес, паник атаки, бърнаут), така и физически (високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, язви, нарушения на съня, болки в тялото). Сред преките резултати от това са ниската мотивация и ангажираност, намалената ефективност и продуктивност, честите отсъствия и завишено текучество, което нарушава плавния работен процес. Проблемите с психичното здраве на работното място водят до грешки при изпълнението на служебните задължения, невъзможност за адекватно вземане на решения, лошо планиране и контрол на работата. Всичко това допринася за цялостно занижаване на резултатите. Проблемите с психичното здраве на работното място могат да доведат и до конфликти между колеги и лоши взаимоотношения с клиенти и партньори. Омагьосаният кръг се затваря с потенциално токсична фирмена култура.


Какви стъпки да предприемат лидерите, за да защитят и подпомогнат психичното здраве на служителите?

Организационни политики

· Въвеждане и прилагане на адекватни политики и практики за здраве и безопасност, актуализиране на програма за подкрепа на служителите, разбиране за корпоративен уелнес;

· Създаване на програми за кариерно развитие на служителите като обучения и инвестиции в по-нататъшни проучвания, с цел поддържане на мотивацията и актуализиране на уменията;

· Включване на служителите в повече процеси по вземане на решения на организацията, за да имат силно усещане за стойност, контрол и участие.


Културни промени

· Създаване на положителна фирмена култура на принадлежност и приобщеност, поддържане и грижа за психичното здраве на другия, толерантност, солидарност, доверие;

· Насърчаване и подпомагане на добър баланс между професионалния и личния живот, съобразено с особеностите на настоящата обстановка;

· Признаване и възнаграждаване на приноса на служителите, за да знаят винаги, че са забелязвани и ценени.


Малкото е много

· Насърчаване и осигуряване на здравословни дейности, придобивки, които да имат смисъл в момента за конкретните хора;

· Осигуряване на професионална подкрепа за психичното здраве и поставяне на тези ресурси на разположение на персонала (напр. психологически консултации);

· Премахване на всички форми на тормоз и дискриминация на работното място (те съществуват и в онлайн среда, не ги омаловажавайте и не ги пропускайте).


Щастието утре започва... от днес

Работното място е подходяща и ключова среда, в която да се обучават хората за проблемите с психичното здраве, а услугите, свързани с него, е необходимо да бъдат специално разработени и многопластови, за да действат ефективно. Психичното здраве на служителите може да промени всичко в компанията, за добро или за лошо. Погрижете се за психичното здраве на вашия екип и направете вашата компания просперираща, а хората в нея – щастливи.

Снимки: Clark Tibbs and Matthew Ball on Unsplash

178 views0 comments

Comments


bottom of page