top of page
Search

Грижата за благосъстоянието на служителите в новата (настояща и предстояща) реалност

Updated: Jun 18, 2020


Златина Кушкиева, основател на U Matter Corporate Wellness и управляващ съдружник в HR Consulting Partners


(откъс от тази статия бе публикуван в бр. 5 от 2020 на списание Мениджър)


В ситуацията в момента, в която всички работещи за поставени, не говорим за баланс между работа и личен живот, а за интеграция на работата и личния живот - с ученици учещи вкъщи, половинки работещи вкъщи, а за някои – и родители, за които да се грижат. Кучето, котката, хамстера и рибките. Готвене, почистване, и неспирно пазаруване и дезинфектиране.

Този „дневен режим“ няма да приключи с края на извънредното положение – ние няма да се „завърнем“ към предишния ни начин на работа и животът ни на работа няма да бъде същия, както преди. Никой не знае каква ще е новата реалност, но едно е сигурно – тя ще бъде различна от предходната. Работодателите вече връщат служители, други планират поетапно връщане на служителите на работното място, като част от тях ще продължат да работят от вкъщи. С училищата, които може и да не отворят физически за учениците в началото на следващата учебната година, голяма част от служителите ще трябва да останат вкъщи – дори и да искат да се завърнат на работното място. Друга част от служителите няма да искат да се завърнат поради много причини – здравни причини, притеснения, страх. Като мениджъри, ние ще продължим да имаме част от нашите екипи в офиса, а друга част – вкъщи.

Грижата за благосъстоянието (от англ. език: employee wellness, wellbeing) на служителите е тема, за която започна да се говори в България през последните 5-6 години. За някои работодатели смисълът да се инвестира в подобни програми и инициативи беше да се позиционират като по-привлекателен работодател, в неспирната конкуренция за кадри. За други работодатели грижата за благосъстоянието на служителите е част от тяхната култура и ценности.

Благосъстоянието (от англ.език wellbeing, wellness) се дефинира като състояние на здраве, щастие и просперитет. Това включва доброто психично здраве, високото удовлетворение от живота и чувството за смисъл или цел.

Има различни аспекти на благосъстояние, нека да разгледаме следните 4 аспекта (а те могат да бъдат и повече): физическо, емоционално, кариерно, и финансово благосъстояние.

1. Физическо благосъстояние

Има много научни проучвания за ползите за работодателите от физически активните служители – за по-високата им производителност, за по-малко отсъствия от работа, пр. Нивата на креативност в тези служители, и уменията им да създават нещо ново или да подобряват начина на работа е на високо ниво. Всички знаем, че когато сме физически активни, това влияя и на начина, по който се чувстваме. От всички аспекти на благосъстояние на служителите, този е най-лесния за внедряване, и голяма част от компаниите в България имат опит с провеждане на Седмица на здравето, или месец на най-много направени стъпки, лекции за хранене.


Ето някои идеи, които бихте могли да реализирате в режима, в който сме в момента – а именно, работа от вкъщи:

· Достъп до тренировки онлайн – фитнес, упражнения за гърба и цялото тяло, йога, пр.

· Дистанционен достъп до рехабилитатор, за демонстрация на само-масаж, техники за раздвижване, конкретни упражнения

· Корпоративни предизвикателства за движение от вкъщи (например. предизвикателство към служителите за постигане на определен брой клекове или коремни преси за 1 седмица), които да дават възможност на служителите да се състезават, да имат необходимата физическа натовареност, и да споделят един с друг.

· Достъп до личен треньор онлайн

· Онлайн семинари с специалисти по хранене, за важността да се храним балансирано, за необходимата ни хидратация

· Намаление за служителите за доставка на здравословна храна вкъщи

· Възможност служителите да си вземат вкъщи офисния стол

· Консултация със специалист, който да посъветва как и къде да се организира работно място вкъщи, за да се избегнат рисковете от изкривявания

2. Емоционално благосъстояние

За емоционалното здраве не се говори в компаниите, това продължава да е стигма, а всъщност грижата за емоционалното ни здраве е толкова важна, колкото и грижата за физическото ни здраве. И така, както предлагаме допълнително здравно осигуряване, проявяваме разбиране, ако някой колега е болен от грип, така би трябвало да проявяваме разбиране и да подпомагаме служителите в грижата им за своето емоционално или психическо здраве.

Някои организации в България имат късмета да се ръководят от висш мениджмънт и ЧР професионалисти, за които емоционалното здраве на служителите е толкова важно, колкото и физическото здраве. Най-вече, стартирайте промяната във вашата организация, като започнете като мениджър да говорете открито със служителите за важността на емоционалното здраве.

Ето някои идеи, които бихте могли да внедрите във вашата компания:

· Обучения тип „виртуална класна стая“ (водени от тренер/обучител, разработени специално за вашата компания, чрез видео връзка с участниците) за мениджърите в организацията за идентифициране на сигнали за прегаряне („burnout”), емоционална интелигентност, разрешаване на конфликти

· Обучения тип „виртуална класна стая“ със специалисти за намаляване на притесненията, за нашите емоции и справяне със стреса, за ефекта на изолацията върху нашите деца, необходимостта от сън

· Индивидуални психологически консултации, които в момента се извършват чрез видео връзка онлайн – напълно конфиденциални, за подпомагане на служителите

· За ръководителите в организациите – индивидуални срещи с професионален коуч за подкрепа

· Планиране на време за личен разговор между участниците във всяка седмична регулярна среща, за споделяне на това какво им се е случило през изминалата седмица в личен план – за да се компенсира факта, че членовете на екипите вече не се виждат

· Видео срещи за "виртуално кафе"‘ в работно време, на които не се говори по работа. Срещи извън работно време за "виртуална бира".

· Ясна комуникация за важността да се ограничава работата в рамките на работното време, да се ползва задължителната обедна почивка

3. Кариерно благосъстояние

Хората често подценяват значението, което тяхната работа има върху тяхното общо благосъстояние. Ако човек няма възможността да прави нещо, което наистина му носи удовлетворение – било то хоби или страничен интерес, ако работата, за която му се заплаща не носи това удовлетворение – тогава цялостното му благосъстояние намалява.


Ето някои идеи, които бихте могли да реализирате:

· Промяна на програмите за развитие в онлайн формат, и продължаване на развитието на служителите

· Практически обучения със служителите за идентифициране на силни страни, области за развитие, и разработване на индивидуален план за развитие

· Обучение тип „виртуална класна стая“ за ръководителите на екипи за развитие на: коучинг умения, и използването на тези умения в развитието на служители; даване на обратна връзка; мотивация на служителите

· Серия индивидуални консултации с кариерен коуч за ключови служители в компанията, с цел идентифициране на силни страни и области за развитие, възможни позиции в компанията и разработване на стратегия за кариерно развитие

4. Финансово благосъстояние

Служителите се притесняват за своето финансово състояние, тъй като в тази ситуация има много неизвестни. Притесненията за финансовото състояние за най-големите осъзнати притеснения от служителите, след тези за физическото здраве. На първо място, бъдете открити със служителите за плановете на компанията. Те имат семейства, за които да се грижат – родители, половинки, деца, собствено здраве – и прозрачността ще бъде оценена.

Ето още няколко идеи за подпомагане на вашите служители в тази посока:

· Индивидуални консултации с независими финансови консултанти за финансовото състояние на служителите

· Въвеждане на допълнителни платени дни отпуск за грижа за болен член на семейството (включително родител) при заболяване от Covid-19

· При установено заболяване от Covid-19 в семейството – възможност за временна работа отвкъщи (за тези служители, които са се завърнали към работното си място)

Отминаха времената, когато компаниите предоставяха един и същ пакет от придобивки за всички служители, и това беше напълно удовлетворяващо за всички. С навлизането на толкова различни поколения в работната сила, няма работодател, който да не се е сблъсквал с въпроса: защо значителна част от моите служители не оценяват допълнителното здравно осигуряване като важна за тях придобивка? Защо въвеждам масаж в офиса и никой не го ползва?


В различен етап от живота им нашите служители оценяват различни придобивки. И затова се оказваме с набор от инициативи, които не се използват така, както на нас ни се иска. Важно правило за всичко, което планирате в областта на благосъстоянието на служителите, е когато планирате какво бихте предоставили на вашите служители, да го направите така, че да дадете достъп на различните поколения до елементите на благосъстояние, които те ще оценят.


234 views0 comments

Comments


bottom of page