top of page
Search

Защо благополучието на служителите е важно?Благополучието на служителите заема централно място след пандемията и феноменът „Голямата оставка“ (Great Resignation) бе едно от доказателствата за това. Стана ясно, че служителите ценят физическото и психическото си здраве повече от стабилността на заплатата. Те се местят на нова работа, за да подобрят благополучието си (англ. employee wellbeing; employee wellness).

Проучване на Gallup установява, че всички поколения служители класират „организацията да се грижи за благополучието на служителите“ в своите топ 3 критерии при избор на работно място. За милениалите и поколението Z това даже се оказва фактор номер едно.


Gallup идентифицира пет елемента, от които хората се нуждаят, за да са здрави, щастливи, с усещане за стойност, спокойствие, сигурност, пълнота и смисъл: кариерен (харесвате вашата компания и това, което правите всеки ден), социален (имате значими приятелства), финансов (управлявате парите си добре и се чувствате финансово независими, физически (здрави сте и имате енергия за работа и дейности, които ви харесват), общностен (харесвате мястото, на което живеете, и се ангажирате с групи и общности, свързани с него).


Gallup разработва и анкета, която позволява на служителите да оценят статуса си във всеки от петте елемента по скала от 1 до 10. Така хората могат да попаднат в една от следните три категории:

- процъфтяващи (хора с положителни възгледи за живота си в момента и в следващите пет години),

- борещи се (хора, които трябва да се справят с дадени предизвикателства в живота си в момента и имат несигурни или негативни възгледи за бъдещето),

- страдащи (хора, които съобщават, че животът им е нещастен, и които имат само негативни мисли за бъдещето).


Благополучието е обвързано и с рентабилност, клиентска лоялност, продуктивност на служителите – три неща, които са не по-малко важни за всеки работодател, компания и бизнес от повишеното текучество и загубата на най-добрите таланти.


Как да подобрите благополучието на служителите си?

Редица проучвания показват, че отвъд базовите храна, подслон и здраве, най-значимият фактор, който влияе върху благополучието на служителите, е управлението и по-конкретно микромениджмънтът. С оглед на новите изисквания се препоръчва организациите да създават роли с повече флуидност и автономност и да издигат бариери пред микромениджмънта. Осигуряването на автономия на хората относно това как, къде и кога работят, е от решаващо значение за тяхното благополучие.


Освен повече автономия Gallup идентифицира седем стратегии, които могат да бъдат приложени към всеки от петте елемента на благополучието:

  1. Развитие – попитайте служителите за целите им за благополучие точно както бихте направили за целите им за кариерно развитие;

  2. Признание – разпознавайте постиженията в благополучието и важните етапи така, както разпознавате постиженията в представянето;

  3. Комуникация – съобщавайте целите за благополучие на работното място с яснота спрямо човешките и бизнес резултати, които очаквате;

  4. Правила и насоки – формулирайте определени правила и насоки, които не са в противоречие с напредъка при петте елемента;

  5. Стимули – създайте стимули за участие в уелнес инициативи, които водят до реални резултати;

  6. Събития – организирайте събития, които стимулират разбирането и приемането на този тип култура и променят поведението;

  7. Удобства и съоръжения – уверете се, че чисто физически е лесно за служителите ви да се придвижват в офис пространството и да си сътрудничат.


Бихте могли да предложите също помощ и подкрепа (вкл. социална подкрепа, култура на партньорство и принадлежност, вместо на конкуренция и фаворизация); да насърчавате хората да се грижат един за друг; да коригирате езика („ръководство“ и „персонал“ например подчертават разделението и това може допълнително да отчужди хората и да саботира всяко чувство за споделена общност); да създавате и поддържате споделени връзки (като инициирате събития, които свързват хората в приятен и смислен контекст, например годишнини на служители или споделени успехи, като пускане на нов продукт или услуга); да се обърнете към външен партньор.


Програмите за грижа за благополучието на служителите отдавна не са само приятна екстра. Повече от всякога те се възприемат като неизменна и задължителна част от бизнес стратегията на всяка успешна компания. И както неведнъж сме казвали, това е инвестиция, която се възвръща.


Photo credential: freepik.com

36 views0 comments

Comments


bottom of page