top of page
Search

Как да постигна финансова независимост и да съм подготвен за рискове?Какво бихте направили, ако нямахте никакви финансови притеснения? Финансовата независимост може да се възприема различно от различните хора. За един тя е самостоятелност, при която не се налага близките му да му помагат с пари. За друг е чувството на сигурност, че може да посрещне всякакви непредвидени нужди, без сътресения. За трети е благополучие, в което работодателят му играе важна роля, и то не само по отношение на размера на заплатата.


Когато сме финансово стабилни и усещаме грижа от страна на нашия работодател в тази посока, ще сме удовлетворени, спокойни и мотивирани да даваме и най-доброто от себе си. Когато сме финансово независими, ще разполагаме и с повече свобода, за да се съсредоточим върху това, което има значение за нас. За да го постигнем, е необходимо да контролираме финансовото си състояние, като култивираме здравословни финансови навици и изградим висока финансова култура. Тези умения ще ни помогнат да се научим да управляваме ефективно парите си. Ако сме работодател, следва да помислим как можем да подкрепим служителите си по пътя към тяхното финансово благополучие, защото погледнато от една по-широка перспектива, това ще се отрази положително и на компанията.


Как да управлявам парите си, за да постигна финансова независимост?

Управлението на парите играе ключова роля в постигането на финансова стабилност и независимост. Ако сме достатъчно добре подготвени, финансово грамотни, това ще ни помогне да се ориентираме правилно спрямо увеличаващите се разходи за живот и натиска, причинен от социални, икономически и екологични фактори, които попадат извън нашия контрол. Важно е да изследвате поведението и отношението си към личните си финанси. За да започнете, ето няколко въпроса за размисъл:

 • Живеете ли според възможностите си?

 • Следите ли колко харчите на седмична или двуседмична база?

 • Спестявате ли пари за спешни случаи или харчите всичките си пари веднага щом ги получите?

 • Бихте ли могли да покриете неочаквани медицински разходи?

 • Разплащате ли вноските по кредитите си навреме?

 • Спестявате ли за пенсия? Знаете ли какво е необходимо, за да спестите?

Ако не можете да отговорите на нито един от горните въпроси, не се притеснявайте. Първата стъпка към финансовото здраве/финансовото благополучие е да сте наясно със ситуацията, в която се намирате. Ако сте преминали през въпросите, вие вече правите стъпка към своята финансова стабилност/независимост.


Какви стъпки мога да предприема още сега?

Не е нужно да чакате някакъв бъдещ момент, за да започнете. Ето няколко неща, които ще ви помогнат да избегнете финансови затруднения в бъдеще. И можете да започнете да ги правите още сега, като бъдете постоянни и търпеливи.

 • Определете къде реално се намирате по скалата на финансовата независимост – зависимост, платежоспособност, самостоятелност, увереност, независимост, изобилие. (Живеете ли от заплата до заплата? Можете ли да спестявяте поне 5% или 10% от месечния си доход? Можете ли да инвестирате?)

 • Направете списък на вашите доходи и фиксирани разходи (например наем) или задължения (кредитна карта, ипотека). Това ще ви помогне да разберете с колко разполагате и колко дължите.

 • Редуцирайте покупките, които не са от съществено значение, т.е. обърнете особено внимание на финансовите си навици. Оптимизирайте бюджета си и се придържайте стриктно.

 • Обмислете варианти за допълнителни доходи – работа на свободна практика, отдаване на имот под наем, обучения, страничен бизнес и др.

 • Помислете за кредитния си рейтинг. Автоматизирайте плащанията си там, където е възможно, за да избегнете закъснения, особено по сметката на кредитната ви карта, тъй като това се отразява на лихвите.

 • Задайте месечна цел за спестяване на средства за спешни случаи.

 • Заделяйте пари за пенсия.

 • Поставете пред себе си краткосрочни и дългосрочни финансови цели (краткосрочна цел може да бъде плащането на сметките навреме или намаляване на разходите).

 • Преглеждайте редовно финансите си (на седмична или двуседмична база).

 • Потърсете финансови образователни материали.

Какво друго мога да направя, за да повлияя положително на своята финансова стабилност и/или финансова независимост?

Обърнете се към специалист за финансова консултация за управление на личните финанси. Можете да се поинтересувате и от краткосрочни и дългосрочни спестявания, пасивни доходи, инвестиционни планове, варианти да защитите себе си и близките си в случай на заболявания, спешни ситуации и всякакви рискове. Ако сте служител, информирайте се за съответните възможности и програми, които вашата компания предлага. Ако сте собственик на бизнес и работодател, помислете за програма за подкрепа на служителите (EAP) и потърсете партньор с опит в сферата. Така ще покажете, че полагате грижи за благополучието на хората си, в частност за тяхното финансово благополучие. А това в днешно време се цени особено високо.


111 views0 comments
bottom of page