top of page
Search

3 типа връзки на служителите ни, които трябва да подкрепим


Според резултатите от Global Culture Report от тази година 45% от служителите признават, че броят на хората, с които редовно си взаимодействат на работното място, е намалял значително през последната година. 57% казват, че участват в по-малко социални дейности. Един на всеки трима се чувства откъснат от своя лидер, което допринася за изолация, фрагментация и самота.


Служителите, които развиват здрава връзка със своите колеги, са 8 пъти по-склонни да се представят над средното ниво и 5 пъти по-склонни да бъдат удовлетворени от своето преживяване като служител (на англ. език: Employee Experience). Служителите, които развиват силни връзки със своите лидери, са 11 пъти по-склонни да останат в компанията поне още една година.


Силните връзки помагат за предотвратяване на социалната фрагментация и изолация, за укрепване на фирмената култура и подобряване на резултатите. Работодателите следва да се съсредоточат върху 3 основни типа връзки на служителите – с екипите, с лидерите и с компанията. Това е необходимо, за да не се повлияе негативно на качеството на преживяването на служителите, на благосъстоянието, ангажираността и продуктивността им, както и на успеха на бизнеса като цяло.


1. Връзка с екипите

Осигуряването на възможности за социално взаимодействие и изграждане на екип е важно както вътре в екипа и отдела, така и между екипите и отделите. Един от начините е чрез инициативи за признаване на усилията и постиженията на колеги (peer-to-peer recognition).

Когато служителите се познават лично и поддържат непосредствен контакт, те могат да изградят по-лесно връзка. Служителите трябва често да дават, получават и виждат признание. Така те се чувстват по-близки с колегите си и по-ангажирани с екипа. Добре е лидерите да насърчават култура, в която служителите са свързани с чуждите и с общите постижения, отбелязват и празнуват тези постижения.


2. Връзка с лидерите

Колкото повече време и усилия инвестират лидерите, за да опознаят членовете на екипа си като личности, толкова по-силна връзка може да бъде изградена. Един от начините е чрез редовни индивидуални срещи (one-to-one) между мениджър и служител. Те помагат на лидерите да разберат как се чувстват хората им. Освен това сигуряват време и пространство за менторство, обратна връзка и изграждане на взаимоотношения.

Независимо дали става въпрос за признание за допълнителни усилия и постижения, или просто за благодарност, това изгражда връзка между служителите и лидерите на всички нива. Също така съвременните лидери насърчават лидерски умения у своите служители. Този подход води до по-здрава връзка.


3. Връзка с компанията

Имайте добре формулирана вдъхновяваща цел, както и мисия на компанията и свържете работата на служителите с тази цел. Така става ясно по какъв начин тяхната работа е част от по-голямата картина. Важно е да дадете възможност на служителите да взимат решения и да се чувстват част от постиженията на организацията.

Като празнувате заедно, това също помага за подсилване на този трети тип връзка. Независимо дали става въпрос за голям договор, успешни продажби или лансиране на нов продукт, обвързани или не със съответни бонуси и придобивки, хората, събрани заедно за отбелязването на успеха, виждат как самите те са допринесли за този успех.


За финал

Припомняме, че социалната изолация нарушава способността за нормално взаимодействие с другите, защото общуването в онлайн среда не е равносилно на общуването лице в лице. Лесно е да се досетим, че трите типа връзки са пряко засегнати, както и благосъстоянието на служителите в една или друга степен. Затова препоръчваме да помислите за инициативи, обучения и програми, насърчаващи събиранията и непосредственото общуване.

37 views0 comments

Комментарии


bottom of page