top of page
Search

Хибридното работно място и дали не пропускаме нещоДоста компании се опитват да възстановят обичайния ритъм и начин на работа. Това означава да помолите хората да се върнат в офиса, след като 18 месеца са работили от вкъщи. Което може да доведе до нелеки преговори, недотам успешни опити и уроци в движение как следва да управляваме несигурната нова ера на хибридното работно място.

Преминаването към хибридна работна среда често се представя като или-или ситуация. Работата от вкъщи се сравнява с работата в офиса, сякаш този дебат може да бъде сведен до поредица от плюсове и минуси. Реалността е, че естеството на работата се променя, очакванията на служителите се променят. Необходимо е да проектираме хибридни решения, които наистина помагат на служителите да бъдат по-щастливи на работа и по-продуктивни.


Помислете внимателно какво наистина би работило. Това може да се предприеме на корпоративно или групово ниво или да се делегира на по-малки екипи или отдели. Каква е ползата от личното присъствие в офиса, ако срещите продължават да се провеждат в Zoom или Teams, защото никой не е на едно и също място по едно и също време? Проверката на реалната ситуация е наистина необходима, за да не хабите ресурси и да тръгнете в правилната посока с правилната нагласа.


Ангажирайте се с вашите служители

На някои ще им харесва възможността да не пътуват до работа и да имат повече гъвкавост у дома. На други, обратно, няма да им харесва да продължат да работят от вкъщи – може би защото нямат място или се чувстват изолирани от колегите. Разберете какво наистина искат и от какво се нуждаят вашите хора, преди да вземете други решения по този въпрос. Ще е хубаво да предложите опции на всички. Ще е хубаво и да се опитате да ги убедите, че пълната изолация не е здравословна. Организирайте лични работни срещи. Регулярните събирания на екипа ще помогнат на персонала да взаимодейства лице в лице и да изгради връзка. Свързването в екип ще помогне за повишаване на хармонията на работното място. Усещането за връзка с колегите може да помогне и за подобряване благосъстоянието на служителите, особено на тези, които живеят сами.


Намерете баланса между технологиите и офлайн света

Вашите служители трябва да се измъкнат от синята светлина на мобилните устройства и виртуалните срещи и да живеят във физическия свят. За щастие, днес хората могат да се насладят на най-доброто от двата свята, като използват технология, която ги мотивира да подобрят здравето и благосъстоянието си, да поддържат здравословните си навици по интересен начин и да оптимизират качеството на времето си далеч от екрана. Стимулите могат да помогнат за мотивирането и насърчаването на служителите да приемат здравословни навици. От гледна точка на корпоративната култура, стимулите показват на служителите, че организацията се грижи за тях и иска те да превърнат здравето си в приоритет. От гледна точка на поведенческата икономика, тримесечните стимули работят добре, защото служителите полагат усилия за постигане на работна цел, като същевременно са мотивирани и подкрепени да постигат и резултати, свързани със здравето им.


Улеснете служителите да се ангажират със собственото си благосъстояние

Стресът и несигурността през изминалата година насочиха вниманието към психичното здраве на служителите. Вашият персонал може да се сблъсква с много предизвикателства, независимо дали са свързани със здравето или финансите. Тези отдалечени служители, които живеят сами, може да се борят и със социалната изолация. Добра практика е да се въведат уелнес програми, инициативи, обучения и активности. Ако все още не сте го направили, предложете програма за подпомагане на служителите (EAP). EAP предоставя поверителни консултантски услуги на служители, които може да преминават през лични затруднения като проблеми с психичното здраве, домашно насилие, злоупотреба с вещества, или да научи как да се справя със семейния финансов стрес.


Доверието в работодателя води до ангажираност на служителите

Никой работодател не може да насърчи култура на благосъстояние, без първо да установи доверие между себе си и служителите и между самите служители, а най-ефективният начин за това е да комуникира грижата и истинския интерес към служителите като хора извън тяхната работа. Въпреки това много работодатели пропускат тази възможност. И тъй като сега работодателите управляват служители на място и от разстояние, установяването и поддържането на доверие е по-важно от всякога. Работодателите трябва да заявят намерението си, така че служителите да не проектират собствените си страхове върху никоя организационна инициатива. Въведете уелнес програма в контекста на грижа и автентичност. Предложете инициативи и ресурси, които демонстрират, че искате всички служители да живеят щастлив, здравословен и пълноценен живот.


Обобщение

Препоръчително е да се обмислят практическите въпроси, които могат да възникнат при хибридната работа. Трябва да мислите за приобщаване и принадлежност, за доверие и изграждане на екип, за обективно управление на продуктивността, за благосъстоянието на служителите. Всички тези въпроси са по-прости, когато работното място е 100% отдалечено или 100% базирано в офиса – хибридният подход увеличава сложността, особено за HR. Ние можем да ви помогнем в това предизвикателство.


Photo credit: DepositPhotos

73 views0 comments

Comments


bottom of page