top of page
Search

Качествени разговори за развитие между мениджър и служителАко искате да извлечете най-доброто от вашия екип, не спирайте да подкрепяте развитието им – и като служители, и като личности. Един от най-добрите начини да направите това е като провеждате редовни индивидуални срещи с разговори за развитие. Качествените разговори за развитие между мениджър и служител са от решаващо значение за идентифициране целите на служителя, за извеждане на неговия пълен потенциал на позицията и в кариерата, както и на вашия като мениджър, за подпомагане на развитието и благосъстоянието му (кариерно, но не само – също физическо, емоционално, финансово). Тези разговори могат да идентифицират нуждите от обучения, консултации, да определят кой или какво възпрепятства оптималното представяне на служителя, да се направят корекции в дадена посока и т.н.


Разговорите за развитие показват на служителите, че техният мениджър се грижи за развитието им извън обичайните въпроси и належащи проблеми, тясно свързани с работния процес. С тези разговори достигате максимално близо до това, от което вашите служители се нуждаят, за да се чувстват удовлетворени и щастливи, но и ангажирани с работата си. Отделянето на време за провеждане на разговори за развитие на служителите може да ви помогне да структурирате ролята на служителя си в подкрепа на неговите цели, но и на тези на компанията. Това ще ви позволи да подобрите задържането на служителите и да запазите най-ценните таланти в екипа си. Ще насърчите не само растежа и развитието на служителите си, но и на вашата компания.


Служителят е лидер

Това означава, че тези срещи и разговори не му се случват, а той участва активно в тях – нещо повече, играе водеща роля. Служителят следва да играе водеща роля по отношение определянето на своите цели и кариерно и личностно развитие. Ето защо не бързайте да казвате на служителя какво вие си мислите, че трябва да направи и постигне – това може да го афектира, да го направи несигурен и/или да му попречи да сподели идеите и стремежите си. Вместо това му позволете да каже как иска да се развива, след което отидете по-дълбоко, за да разберете как най-добре можете да подкрепите неговите цели и усилия. Бъдете партньор и ментор за своя служител и колега, а не авторитарен лидер.


Няма рецепта

Няма как да очаквате, че при всеки ваш служител ще работи един и същ (универсален) подход. За да бъдат ефективни разговорите за развитие на вашите служители, трябва да адаптирате разговора към конкретния служител. Например някои служители може да искат директна, конструктивна обратна връзка за областите, в които се нуждаят от подобрение, докато други може да приемат същата обратна връзка като критика и да се обезкуражат и демотивират. Някои служители може да знаят точно къде желаят да се озоват в кариерата си и ще искат вашата подкрепа, докато други може да се чувстват в задънена улица и да се нуждаят от помощ (например консултация с колега от човешки ресурси, с кариерен консултант, с независим финансов консултант за неговото финансово здраве, психологическа консултация, консултация с нутриционист, дадено обучение и др.), за да си подредят нещата и да предприемат своята следваща стъпка.


За да има смисъл

За да има яснота по отношение на последващите стъпки и смисъл, силно препоръчително е (да не кажем задължително) разговорите да завършат с изготвяне на план за развитие на служителя, който да включва конкретни задачи и за двете страни. Ключът към ефективния план за развитие на служителите е в разбиването на по-големите цели в малки стъпки. Като мениджър следва да имате поглед върху общата картина и да подпомогнете служителите си да се ориентират в краткосрочен план и да преодолеят препятствията, пред които са изправени по пътя си. След като вие и вашият служител създадете план, който очертава неговата цел, стъпките, които трябва да предприеме той, за да постигне тази цел, и действията, които вие трябва да извършите, за да го подкрепите в постигането й, не забравяйте да проследите напредъка, а ако е необходимо, и да коригирате плана.


Целите, амбициите, нуждите и кариерните приоритети на вашите служители ще се променят с течение на времето. Редовните, фокусирани и качествени разговори за развитие ще ви позволят да останете информирани, подготвени, да осигурите подкрепата, от която служителите ви се нуждаят, и да окуражите развитието, което желаят за себе си. От една по-широка перспектива, посредством разговорите за развитие можете да предизвикате служителите си да разширяват своите възможности, да поемат смели рискове, да се променят и надграждат, което ще донесе стойност не само за тях, но и за компанията и бизнеса ви. Като ваш партньор ние ще ви помогнем с опита си и специално разработени обучения както за вашите служители - за това как проактивно да се грижат за своето развитие, така и за повишаване уменията на вашите мениджъри в екипа във воденето на смислени и качествени разговори за развитието на служителите.


Photo credit: depositphotos

198 views0 comments

Comentarios


bottom of page