top of page
Search

Емпатия на работното място – как да я прилагаме и защо има смисъл
Заради пандемията всички бяхме изправени пред непознати до момента предизвикателства. Емоционални сътресения и различни проблеми с психическото здраве бяха отчетени както сред служителите, така и сред работодателите.


Необходимостта от емпатия в корпоративната среда е по-голяма от всякога.

Ако вие като лидер можете да помогнете на служителите си да преодолеят предизвикателствата, с които се сблъскват, ще получите значителни позитиви – за екипа, за компанията, за всеки човек поотделно в дългосрочен план. Съответните програми (за подкрепа на служители, за корпоративен уелнес), психологически консултации, обучения са важни и несъмнено дават резултат, но за да стигнем до тях, трябва да преминем през разбирането на ситуацията и правилната нагласа, през идентифицирането на нуждата от действия и усилия в конкретна посока.


Грижа ли ви е за емоционалното здраве на вашите колеги и служители, за тяхното благополучие? Полагате ли усилия да изградите култура на емпатия във вашата организация? Знаете ли как и защо това действително има смисъл?


Защо има смисъл да прилагаме емпатия на работното място?

1. Доверие

Емпатията укрепва доверието, а то е основен елемент за постигане целите на организацията. Хората искат да се чувстват уважавани и оценени за своя принос. Когато работодателите демонстрират емпатия, служителите могат да бъдат по-автентични. Когато служителите се доверяват на лидерите и инвестират във визията на организацията, те са по-отворени за промяна. Освен че приемат по-лесно промяната, самите служители могат да станат двигатели на положителни промени, ако средата е изградена върху доверие.


2. Дългосрочност

Когато хората чувстват, че техните нужди – практически и емоционални, не са пренебрегвани, не са омаловажавани, удовлетворявани са, текучеството намалява. Ползите от дългосрочните взаимоотношения както за работодателя, така и за служителя са огромни. Растежът в рамките на организацията е оптимален вариант и за двете страни.


3. Резултатност

Когато бизнесът проявява състрадание и разбиране към своите служители, членовете на екипа отразяват същите тези ценности пред клиентите, партньорите, колегите и общността, с която се свързват. Емпатията повишава способността за формиране на високо функциониращи екипи и качествено междуфункционално екипно сътрудничество.


4. Иновации

Когато е налице емпатия, хората са по-склонни да рискуват. Най-успешните организации знаят, че иновациите не са само в разработването на нови продукти – става въпрос и за намиране на по-добри начини за изпълнение на всяка задача и подобряване на процесите. Иновациите могат да дойдат от всеки служител, а хората са по-склонни да допринесат, когато се чувстват сигурни и разбрани.


Как да прилагаме емпатия на работното място?

1. Поставяйте се на мястото на другите

Отворете ума си. Не съдете прибързано. Когато се натъкнете на колега или нов служител, който се бори в дадена ситуация, опитайте се да се поставите на негово място. Може би и вие сте били някога в подобна ситуация. Освен това често нямаме цялостна представа колко много и различни могат да бъдат задачите и отговорностите на колегите ни, причините зад поведението им. Според изследвания бърнаутът засяга над 40% от служителите, независимо от отдела и индустрията. Ако колега по време на комуникация с вас звучи гневно, спомнете си последния път, в който сте имали тежък ден. Тази перспектива ще ви помогне да овладеете ситуацията по-добре и да реагирате по-ефективно.


2. Практикувайте активно слушане

Колко добре слушате, когато колегите идват при вас с въпроси и притеснения? Активното слушане е един от най-добрите начини да покажете емпатия в работната среда. Слушайте внимателно събеседника си. Само по този начин можете да разберете какво съобщение се опитва да предаде. Обърнете внимание на гласа, интонацията и на езика на тялото. Опитайте се да усетите какво ви говори другият. Какво за него е от значение? Това може да бъде особено полезно за вас, ако говорите по спорна тема. Не е нужно да се съгласявате с това, което ви казват, стремете се обаче задължително да идентифицирате чуждата гледна точка.


3. Задавайте правилните въпроси

Емпатията в работата не е постижима, ако единствено сте добър слушател. Важно е и да задавате правилните въпроси, за да стигнете до корена на проблемите на вашите колеги. Казвате „Да, чувам ви“, като задавате точни и обмислени въпроси на колегите си. Служителите заслужават изслушване и разбиране на притесненията им. Когато видите някого в трудна ситуация, по-добре е да бъдете съпричастни и да му подадете ръка за помощ. Бъдете учтиви, без да давате оценка. Хората имат нужда от чувство на сигурност, за да се справят по-добре с проблемите си. Когато задаваме правилните въпроси, ние си позволяваме да бъдем съпричастни. Грижим се за разрешаването на проблемите, вместо да останем неразбиращи и неразбрани.


4. Започнете от... себе си

Всички притежаваме определени комплекси, пристрастия и предразсъдъци, които при някои обстоятелства могат да повлияят на общуването ни с другите и на начина, по който реагираме. Това може да понижи способността ни да създаваме и поддържаме ефективни взаимоотношения. Спомняте си онази поговорка за сламката в окото на другия и гредата, която не виждаме в своето собствено око, нали? Има и един цитат, който сякаш пасва в случая: „Всеки човек има определен хоризонт. Когато той се свива и стане прекалено малък, се превръща в точка. Тогава човекът казва: „Това е моята гледна точка“. При емпатията фокусът пада върху усилието за разширяване на хоризонта. Нашите собствени комплекси, пристрастия и предразсъдъци често не ни позволяват да се поставим в обувките на другия, да погледнем през неговата перспектива. Следователно, определянето им и недопускането им да се намесват в нашите действия и комуникация е една от първите стъпки към емпатията.

135 views0 comments

Comments


bottom of page