top of page
Search

Конфликтите на работното място – защо да (не) ги избягваме?
Думата „конфликт“ обикновено препраща към сблъсък, спор, противоречия, несъвместимост, разногласия. Конфликтът обаче сам по себе си не е задължително негативно нещо. Различията в мненията и разгорещените дискусии могат да провокират и положителна промяна. От друга страна, неспособността за справяне с конфликтите на работното място и/или избягването им на всяка цена може да доведе до голямо текучество на персонала, ниска продуктивност и мотивация, високи нива на стрес и безпокойство, рискове пред благополучието на служителите.


Симптоми

 • Проблеми с психичното здраве. Различните хора реагират различно на конфликтите. Има такива, които влизат челно, и други, при които и най-малкият сблъсък на мнения води до повишена тревожност. Нерешените конфликти в работата често са съпроводени и от стрес, неудовлетворение, бърнаут.

 • Ниска продуктивност. Конфликтът с друг член на екипа вероятно ще измести фокуса от работата. Освен това конфликтът понякога може да се отрази и върху останалата част от екипа и да повлияе на продуктивността му като цяло.

 • Липса на мотивация. При конфликт, който остане нерешен, служителите могат да станат демотивирани, което също е свързано с ниска продуктивност. Това може да означава, че по-малко хора са ангажирани, да завършат даден проект или че отделните служители са по-малко мотивирани да участват в екипна работа.

 • Отсъствия. Високият процент отсъствия на персонала е едновременно знак и симптом за ниска ангажираност на служителите. Една възможна причина би могла да е конфликт на работното място. Проучете причината. Ако хората не се чувстват добре на работа, понеже нещо ги притеснява, е възможно да излизат често в болничен или в отпуск.

 • Голямо текучество. Ако човек търпи негативи заради неразрешен конфликт, е много вероятно да помисли и за напускане. Това оказва влияние и върху останалата част от персонала, както и върху цялата компания, защото е свързано с реорганизация, наемане на нови служители и т.н.

Причини

 • Избягване на конфликти. Колкото и странно да звучи, това може да е една от основните причини за конфликтите на работното място. Много може да се прочете по темата защо не е добре да се избягват конфликтите, препоръчваме ви книгата на Патрик Ленсиони "Петте основни слабости при работата в екип". Неспособността да се комуникират проблемите и да се адресират и изваждат на повърхността конфликтите още при зараждането им, нерядко ескалира под формата на по-сериозни проблеми по-късно.

 • Липса на лидерство. Липсата на ясно установено и прозрачно управление обикновено води до объркване и несигурност на служителите. Различията в стиловете на управление в мениджърския екип също могат да акумулират конфликт. Това е особено видно, когато служителите работят с мениджъри, които имат различни подходи и очаквания.

 • Взаимозависимост. На работното място хората често разчитат един на друг, за да придвижат даден проект напред. Това може да доведе и до невъзможност да се отговори на очакванията и може лесно да предизвика конфликти сред служители или екипи.

 • Атмосфера на вътрешна конкурентност. Въпреки че някои индустрии или функции в компаниите целенасочено поддържат конкурентна атмосфера, това невинаги допринася за положителна работна среда. Противопоставянето на служителите един на друг може да доведе до постоянно напрежение, особено ако в организацията е налице и елемент на фаворизиране.

 • Лични противоречия. Съвкупността от различни типове личности (като хора, всички сме различни) може да доведе до разногласия и сблъсъци. Поради своя индивидуализиран характер конфликтът, основан на личността, може да бъде по-труден за разрешаване, отколкото свързаните с работата търкания. Не е нужно да сме приятели с всичките си колеги, просто трябва да намерим начин да работим съвместно, водени от чувството ни за професионализъм.


От конфликта, парадоксално или не, може да има и ползи, когато бъде управляван по подходящ начин. Сред тези ползи са: положителна промяна, подобрени умения за решаване на проблеми, подобрени комуникативни и лидерски умения, подобрени взаимоотношения, повишаване на продуктивността, осъзнаване важността на грижата за благополучието на служителите


Как да управляваме конфликтите?

 • Осигурете отворени комуникационни канали. Една от основните причини за конфликти на работното място е липсата на ефективна комуникация. Важно е служителите да чустват психологически сигурни, уверени, че каквото и да споделят като несъгласие или различно мнение с прекия ръководител или с други мениджъри, няма да навреди на тяхното оставане и бъдеще в компанията. В редица компании служителите намират в лицето на HR специалист, медиатор, психотерапевти, консултанти по емоционално здраве доверено лице, с което да могат да споделят своите идеи, мисли и притеснения по работни казуси.

 • Правете срещи на живо. Въпреки, че виртуалната среда се превърна в основно място за комуникация и работа за много от нас, е доказано, че разрешаването на конфликти е по-успешно, когато се срещнем лице в лице. Ако това не е възможно, все пак понякога е по-добре да вдигнем телефона, вместо да изпишем куп мейли.

 • Помислете за уелнес програма. На фона на последната година стана ясно, че грижата за благосъстоянието на служителите (благополучие, уелнес; физическо, емоционално, финансово и кариерно благосъстояние) не е каприз, нито излишен лукс, а приоритет и необходимост. Програмите от този тип работят не само за големи или само за малки компании. След като намерите най-подходящия формат за вашата организация, сами ще се уверите колко умна инвестиция е това.

 • Бъдете внимателни при наемане. Трябва да сте сигурни, че процесът ви по подбор и наемане на нови служители е максимално прецизен. По време на интервюто често става ясно дали кандидатът би се вписал в екипа.

 • Управление на ефективността и обратна връзка. Редовните прегледи на представянето на мениджмънт и служителите, подобряване на уменията на ръководителите на хора да търсят и дават проактивно обратна връзка, да показват емпатия на работното място, да прилагата емоционална интелигентност, да ценят истински различното мнение също могат да помогнат за разрешаването на конфликтни ситуации на работното място.

596 views0 comments

Comentarios


bottom of page