top of page
Search

И отново за поколение Z: как и защо да се погрижим за най-младите си служителиПисали сме вече за поколениетo Z (родени след 1997 г.). Решихме обаче да доразвием темата, тъй като тя заслужава внимание. Няма да е пресилено, ако кажем, че най-младите служители са бъдещето на всяка организация – бъдеще, което до голяма степен се определя от способността ни да се грижим правилно за тях.


Първо, нека отговорим на въпроса защо да се погрижим за тази част от работната сила на нашата организация. Въпросът е риторичен, разбира се. Грижата за всички служители, за тяхното благополучие е необходима и задължителна и следва да е част от политиката, културата и стратегията на всяка компания, независимо от нейния размер, индустрия, структура.


Управление на стреса

Доказано е, че нивата на тревожност, стрес и депресии при поколение Z са по-високи в сравнение с другите поколения, затова и психичното здраве е един от приоритетите на това поколение. Разглеждали сме как стресът може да промени основни черти на личността, което е свързано и с представянето на работното място, с намалена продуктивност, чести отсъствия, повишено текучество – все неща, които водят до допълнителни разходи за бизнеса. Проучванията показват, че ефективната политика за управление на стреса действа на ниво служител, работно място и организация.


Работодателите могат да адаптират резултатите от съществуващите изследвания и най-добрите практики, за да създадат персонализирани програми за млади служители. Това може да включва и групи, които насърчават открит разговор в подкрепяща среда. В допълнение, коучинг похватите могат да повишат увереността на индивида в способността му да изгради устойчивост и да се справи със стреса и тревожността по-лесно.


Емоционална интелигентност

Поколение Z стартира кариерата си с по-високи нива на тревожност заради пандемията, наложи му се твърде рано да се справя с изолацията и с промяната в начина на живот – такъв, какъвто го познаваме. Много от тези млади хора загубиха мотивация и чувство за смисъл. Работодателите могат да помогнат за запълването на тази празнина, като предлагат програми за изграждане на емоционална интелигентност още в самото начало на кариерата на поколение Z. Изследвания показват, че емоционалната интелигентност (самоосъзнаване, саморегулация, мотивация, емпатия, социални умения) е задължителен елемент от ефективното лидерство. Добрата новина е, че тя е нещо, което може да бъде преподавано и научено. Служителите, които развиват емоционална интелигентност, впоследствие ще формират работна среда, основана на уважение, зачитане, разбиране и принадлежност. Точно те ще бъдат и новите лидери. Именно тази област предлага както предизвикателства, така и възможности за работодателите на поколение Z.


Възможности за обучение и развитие

Тези млади хора вярват, че дипломирането им в университета съвсем не е краят, а само началото на образованието им. Те търсят компании, които инвестират в работната си сила, като насърчават служителите си да учат и да развиват нови умения. Представителите на поколението Z са привлечени от компании, които осигуряват възможности за обучение и развитие. Когато дадена компания подкрепя и се грижи за обучението на служителите си, това е знак за поколение Z, че тя иска да подобри себе си. Проучването на гъвкави, разнообразни и мултидисциплинарни възможности за обучение и кариера е нещо, което поколение Z желае. Менторството също попада тук, защото тези млади хора учат не само посредством материали, ресурси и ръководства, но най-вече от добрата практика. Особено в първата им година техният фокус е върху развиването на експертни познания. Полезно за тях е да могат да почерпят опит, да имат към кого да се обърнат при възникнали въпроси, да се изгради мрежа между поколенията. Това им помага да се адаптират в работата, като едно от най-важните неща за тях е получаването на редовна обратна връзка.


Дори и да нямате възможност за цялостна програма за подпомагане на служителите (EAP), съществуват редица други начини, не по-малко ефективни, които ще покажат на вашите служители, че ви е грижа за тях. Конкретно за поколение Z бихте могли да се фокусирате върху горните три точки и да обмислите варианти заедно с партньор, изградил експертен опит в сферата.


Photo credit: Pexels, Mikael Blomkvist

71 views0 comments

Comments


bottom of page