top of page
Search

Цялостна стратегия и програма за employee wellness – кратък гидОбмисляте въвеждане на програма за employee wellness? Наясно сте, че ви е необходима първо цялостна стратегия, кореспондираща с конкретните нужди на вашите служители? Дотук добре. В статията ще се опитаме да ви помогнем с тези въпроси и с някои полезни отговори.

Корпоративният уелнес, какъвто го познаваме, претърпя голяма трансформация през последните няколко години – от дните на офис закуски и йога сесии към холистичния многоизмерен подход, който наблюдаваме днес.

През 2023 г. видяхме колко сложна може да бъде темата за благополучието на работното място, със съпровождащите я социално-икономически фактори, които неминуемо водят до промени в ангажираността на служителите, психичното здраве и финансовото им благополучие.

 

6 инициативи, които да включите във вашата корпоративна уелнес програма


1. Инициирайте кампания за ефективно лидерство

Емпатията в лидерството играе решаваща роля в развитието на положителна и подкрепяща фирмена култура. Тази година този тип лидерство ще продължи да бъде жизненоважна част от корпоративните уелнес програми. В края на краищата цялата инициатива разчита на лидерите да се включат активно и да насърчават прозрачната комуникация. Важно е да се състави подробен план за лидерите, с графици, срокове и ключови точки за съобщения, за да стимулирате ангажираността и участието на служителите.


2. Добавете дни на психичното здраве

Препоръчително е организациите да обмислят предлагането на специални дни за психично здраве в допълнение към платения отпуск и отпуска по болест. Идеята е служителите да използват тези дни (отделно от ваканциите), за да отделят време за грижа за психическото си благополучие. Това не само признава нарастващия проблем с психичното здраве на работното място, но и ще премахне стигмата.


3. Планирайте семинари за финансово образование

Финансовият стрес вероятно ще продължи и през 2024 г., което ще бъде основен проблем за много служители. Въпреки че организациите нямат контрол върху по-големите финансови обстоятелства, те могат да предоставят персонализирани ресурси, за да улеснят живота на служителите. Предлагането на редовни обучения за финансово благополучие, сесии и семинари с финансови съветници и коучове е чудесен начин да предоставите на служителите си знанията и увереността, от които се нуждаят, за да устоят на финансовия стрес. Тези сесии могат да се провеждат ежемесечно или на тримесечие, за да се подобри финансовата грамотност и благосъстоянието чрез предоставяне на инструментите, от които служителите се нуждаят в управлението на личните си финанси.


4. Включете семействата в уелнес дейности

Това не само може значително да повиши ангажираността и участието на служителите, но също така ще създаде по-приобщаваща среда. Независимо дали включва деца в забавни уелнес дейности или предлага ресурси за психично здраве на цялото семейство, този холистичен подход показва, че служителят е ценен и че се грижите за него като за личност.


5. Задайте месечни или тримесечни теми в подкрепа на здравословни навици

Посвещаването на всеки месец или тримесечие през 2024 г. на конкретна тема, състояние или фокус върху изграждането на здравословен навик може да осигури структура на една уелнес програма. Така се повишава и осведомеността относно рисковете за здравето и се насърчават рутинните прегледи и превенцията.


6. Персонализирайте колкото е възможно повече елементи от програмата

Персонализирането ще бъде ключов фактор за стимулиране ангажираността на служителите към корпоративните уелнес програми през 2024 г. Използването на уелнес платформа за събиране на данни и представяне на персонализирани препоръки и дейности може да промени играта, когато става въпрос за участие. Тези персонализирани програми гарантират, че всеки човек получава подходящи и ефективни предложения, което повишава неговата ангажираност и цялостния успех на програмата.

 

6 стъпки към успешната програма за employee wellness


1. Поставете цели, които ще бъдат от полза както за компанията, така и за персонала

Важно е да не изпускате от поглед основната си цел. Уверете се, че всички части на програмата осигуряват ползи както за персонала, така и за компанията. От решаващо значение е уелнес програмите да отговарят на конкретни нужди.


2. Формирайте специален екип

Създаването на цялостна уелнес програма отнема много време и работа. Разумно е да формирате добър екип, способен да се справи с проекта. Препоръчително е да се обърнете към външен партньор, който ще изготви програмата според изискванията ви.


3. Съберете данни

Направете адекватно проучване, като се допитате до служителите, за да идентифицирате областите, които трябва да бъдат засегнати. Това може да стане чрез индивидуални срещи, вътрешни проучвания и др.


4. Направете план

След събиране на точните данни, следващата стъпка е да се разработят целите на уелнес програмата и стратегиите, които могат да се използват за постигането им. Трябва също така да се зададат стъпки и рамка за периодична оценка на инициативата.


5. Комуникирайте програмата

Уелнес програмата трябва да бъде комуникирана със служителите. Те трябва да разбират всичко, което е включено в нея, важността на здравето и положителния ефект, който ще има програмата върху тях.


6. Поискайте обратна връзка и коригирайте, ако е необходимо

Добрата програма за employee wellness се оптимизира непрекъснато. Екипът, който се занимава с прилагането й, винаги трябва да е отворен за нови идеи и обратна връзка, за да подобри програмата и да постигне оптимални резултати.

 

Финал


Съществува положителна връзка между здравето и благополучието на служителите и представянето на бизнеса. Добрата програма за employee wellness трябва да се погрижи за емоционалното, физическото, психическото и финансовото благополучие на служителите. Като цяло ползите от въвеждането на цялостни програми за employee wellness надхвърлят разходите. Служителите, които са здрави и щастливи, обикновено имат по-високи нива на производителност от тези, които не са. Това е печеливша ситуация, тъй като води до много ползи за компанията. Уелнес програмите не само повишават производителността, но и спомагат за повишена ангажираност, подобрен корпоративен дух, задържане на служителите и намалени рискове за здравето. Инвестицията си заслужава, бъдете сигурни.

8 views0 comments

Comments


bottom of page