top of page
Search

Как да изградим връзка със служителите си във времена на кризаМного служители ще очакват заплащането и придобивките, които получават, да компенсират скоковете в инфлацията. Работодателите ще трябва да потърсят и намерят баланса между разходи, ресурси и нужди на служителите, от една страна, и на бизнеса си, от друга.


Независимо дали можете да си позволите увеличение на заплатите или не, е добре да помислите за състоянието и качеството на взаимоотношенията вътре в компанията и екипите. Проблемите на работното място и изобщо в рамките на организациите обикновено идват като следствие от прекъсване на връзката, най-общо казано – тогава, когато служителите чувстват, че не са изслушвани и оценени; че техните усилия и труд не са получили необходимото внимание и признание; когато служителите не усещат сигурност и грижа от страна на работодателя и прекия си ръководител.


Лесно е това да се случи при липса на диалог. Хибридната форма и пренасянето на работния процес и комуникацията във виртуална среда правят ситуацията още по-трудна, а в определени случаи нещата могат и да ескалират. Но когато има регулярни и ползотворни разговори между преките ръководители и техните екипи и членове на екипи, между колеги, тогава има доверие и разбиране. Служителите усещат и вярват, че техният мениджър и тяхната организация ще направят всичко възможно, за да ги подкрепят и да отговорят на техните очаквания и нужди.


Създайте повече възможности за комуникация

Разговорите имат по-висока добавена стойност, когато са естествена част от работния процес, а не събитие или нещо извънредно. Честите открити и подплатени с взаимно доверие разговори трябва да бъдат част от фирмената култура, да бъдат насърчавани и подкрепяни чрез отделяне на време. Уверете се, че отговаряте на очакванията и потребностите на персонала по отношение на провеждането на открити разговори – много може да се говори за ползите от наличието на чист микроклимат, психологически безопасна фирмена култура, многообразие, приобщеност, принадлежност. Откритите разговори за психичното здраве и програмите за подпомагане на служители са крайъгълен камък в тази комуникация и в правилното отношение спрямо благосъстоянието на служителите.


Намерете начини да балансирате онлайн и офлайн общуването

Разговорите в онлайн среда могат да бъдат по-повърхностни и деформирани. При тях липсват личният контакт, който насърчава връзката (език на тялото, сигнали за настроението на събеседника), активното слушане и съпричастността. При бърз, функционален обмен на информация чрез дигитална платформа има по-голям риск от пробойни в комуникацията и неправилно тълкуване. Нюансите могат да бъдат пропуснати. За много хора видеоразговорите са изтощаващи (заради допълнителните усилия, необходими за слушане и създаване на връзка) и това е довело до редуциране на продължителността на контакта и до своеобразна механичност. Това е още една предпоставка за изтъняване и прекъсване на връзката, ето защо е силно препоръчително да се насърчава физическото присъствие и общуването лице в лице.


Мотивирайте лидерите и мениджърите да дават пример

Хора, поставени в групи, имитират поведението на другите – това е като рефлекс. Ако мениджърите не залагат на прозрачност, техните служители ще направят същото. Ако има проблем, мениджърите не трябва да държат отговорен само персонала. Обикновено е много лесно да се види как другият човек е допринесъл за настоящите трудности – с нещо, което е казал, с нещо, което е направил или не е направил. По-трудно е да отчетем и признаем нашата собствена роля. След като се откажем от идеята, че отговорността пада изцяло върху другия, можем да започнем да виждаме как сме допринесли и самите ние към проблема и недоразумението. Нуждаем се от поглед върху цялата картина – по-добри умения за разговор, които ни дават възможност да бъдем устойчиви и адаптивни, да оценяваме предимствата на различните хора, различните гледни точки.


Помогнете на хората да се справят с трудните разговори

Не става въпрос само за избягването на конфликти – а и както вече сме обсъждали, конфликтите невинаги трябва да се избягват. Трудните разговори са добри за бизнеса, за насърчаване на нови перспективи и идеи, като основа за по-добра работна среда, по-добра ангажираност, повече позитивност и чувство за мотивация. Но са необходими специални умения. Твърде често служители на високи позиции вярват, че заради опита си те вече знаят отговорите – отговорите, които са единствено правилни. Но всички ще се съгласим, че не живеем на необитаем остров и че всичко опира до взаимност и двупосочна връзка. Воденето на качествени и ползотворни разговори се основава на умения за слушане, любопитство и съпричастност. А когато е необходимо, може да се предложи и осигури достъп до професионално и експертно посредничество като алтернатива.

15 views0 comments

Comments


bottom of page