top of page
Search

Employee wellness: 5 начина да подкрепим служителите си през 2023 г.Уелнес (от англ. език wellness) отдавна не е просто модерна дума. Грижата за благополучието на служителите ни е гаранция, че те ще се чувстват здрави и щастливи през новата 2023 г.


Разберете как се чувстват хората ви

Най-добрият начин да разберете как се чувстват вашите хора, е като ги попитате. Също така е важно да гарантирате, че вашите хора се чувстват комфортно да отговарят открито и честно. Анонимните анкети са страхотен инструмент, който може да помогне на служителите ви да изразят притесненията си свободно, без усещане за натиск от евентуална загуба на работата си. Доста висок процент от работната сила съобщава, че страда от бърнаут. Немалък процент заявява, че това е неизменна част от успеха. Когато компаниите дават на хората възможност да изразят как се чувстват, да обяснят какво очакват от работното си място и от какво се нуждаят, за да успеят професионално, това е първата стъпка към това хората да получат помощта и подкрепата, от които се нуждаят.


Подобрете разходите и придобивките за здравеопазване

Ключът към подкрепата на вашите хора е да им дадете средства за достъп до грижите, от които се нуждаят, включително грижи за емоционално и психично здраве. На фона на нарастващите разходи за здравеопазване, комбинирани с инфлацията, хората трудно намират време или пари, за да се погрижат за своите здравни нужди. Днес почти един милиард хора по света се борят с психични заболявания. Това не е нещо, което работодателите могат да пренебрегнат. Здравето и благосъстоянието ще продължат да играят водеща роля в стратегията за работната сила.


В допълнение към предоставянето на по-всеобхватно покритие за физическо и психично здраве, малките рентабилни програми могат да допринесат много за подобряване благосъстоянието на служителите. Предложете гъвкав график и дни за психично здраве, за да намалите напрежението и да подобрите баланса между работата и личния живот. Въведете управлявани от служителите програми за разкази за психично здраве, за да предоставите на хората сигурно пространство да споделят опита си един с друг. Осигурете платени абонаменти за приложения за медитация и фитнес. Убедени сме, че за всяка компания съществува индивидуално решение, което може да бъде намерено.


Не пренебрегвайте обученията за мениджъри

За да подкрепят напълно психичното здраве и благополучие на хората ви, ръководителите на компаниите и екипите се нуждаят от обучение, което да им помогне да се справят с проблеми, когато възникнат на работното място. Обучението в тази област може да помогне на вашите мениджъри да разберат как, кога и какви действия да предприемат. Подкрепата за психично здраве и уелнес трябва да идва от върха. Когато лидерите движат инициативи, насочени към хората, те допринасят за изграждането на изключителна фирмена култура, в която хората се чувстват ценени. Това се изразява в по-голяма ангажираност, удовлетворение и ефективност на служителите – в крайна сметка това подобрява резултатите и на компанията.


Приоритизирайте почивката и баланса между работата и личния живот

Ако в миналото беше обичайно да си вземете отпуск за едноседмична ваканция или сериозно заболяване, днешната работна сила очаква гъвкавост в отсъствието по различни причини. Това означава, че хората могат да излязат за почивка, посещения при лекар, грижи или други лични нужди, без да се чувстват стресирани от последиците от отсъствието си. Използването на платен отпуск се различава от компания до компания, от човек до човек и от държава до държава.

Една мярка за баланс между професионалния и личния живот е времето, което хората посвещават на лични грижи. Във Франция например повечето хора посвещават 15 часа или 63% от деня на лични грижи (включително хранене, сън и свободно време). Тези статистики се различават в отделните държави и въпреки че жените може да работят средно по-малко часове, те обикновено нямат повече свободно време. Като цяло Италия има най-добър баланс между работа и личен живот, следвана от Дания и Норвегия.


Ключът към насърчаването на баланса между професионалния и личния живот е да слушате вашите хора и да им позволите да работят гъвкаво по начин, който работи за тях и техния начин на живот. Ако позволите на някого от вашия екип да си тръгва по-рано два пъти седмично, за да вземе децата си, да отдели време за хоби или да използва половин ден веднъж месечно за доброволчески цели, това ще го накара да се чувства щастлив и пълноценен, а вие ще му дадете усещането, че му вярвате. И когато хората чувстват, че имат доверието ви, те се отплащат с по-високи нива на продуктивност.


Активно насърчавайте благополучието на вашите служители

Когато компаниите инвестират в психичното здраве на хората си, те виждат огромна възвръщаемост на инвестициите. Програмите за психично здраве на работното място не е задължително да струват много. Отворената комуникация е фундаментална за изграждането на култура на доверие, при която хората се чувстват комфортно да изразяват себе си и своите притеснения честно. Простият акт да уведомите хората си, че ги чувате и разбирате като хора, помага много, когато става въпрос за подкрепа на психичното здраве и благополучие. Компаниите могат да добавят към тази подкрепа допълнителна стойност чрез гъвкавост в графиците. Дайте на хората си възможност да си починат по време на работния ден, независимо дали става въпрос за обучение по mindfulness, уроци по йога, стая за медитация или приложение, което помага при управлението на стреса. Според Indeed.com компаниите, които предлагат програми като тези, се радват на по-висока ангажираност на служителите, производителност и проценти на задържане. Те също се радват на намалени разходи за здравеопазване и на подобрена фирмена култура.През 2023 г. приоритизирането на психичното здраве е задължително за компаниите, които искат да имат здрави и щастливи служители. Чрез намаляване на тревожността и депресията и предоставяне на възможност на хората да инвестират в себе си, работодателите ще видят огромни ползи, включително повишаване на задържането, общото щастие, производителността и възвръщаемостта на инвестициите.

162 views0 comments

Comments


bottom of page