top of page
Search

Цената на психичното здраве в рамките на бизнеса. Подкрепа и стратегии.Всеки изпитва стрес на работното място от време на време. Това е естествена реакция на организма и човешката психика, особено в периоди на високо напрежение. Умереният краткотраен стрес може да бъде полезен, може дори да подобри продуктивността, да засили паметта. Но когато стресът има дългосрочно присъствие в живота на човека или когато се развие в нещо по-сериозно, той далеч не е от полза за работното място.


През последните години проблемите с психичното здраве оказват все по-голямо влияние върху обществото. В световен мащаб броят на хората, които съобщават за отрицателни въздействия върху психичното си здраве заради пандемията и всичко, което я последва, се е увеличил, а това прави прехода обратно към „нормалните“ форми и начини на работа още по-труден и бавен.


Хората работят в много различна среда от преди. Все по-често компаниите предлагат хибридни политики на своя персонал и макар че това носи и плюсове, може също така да повлияе на благосъстоянието на служителите в негативен аспект. Един прост пример – много служители работят по-дълго, когато работят от разстояние, просто защото не могат толкова лесно да се „изключат“.

Стрес, депресия, тревожност – защо са опасни не само за служителите, а и за бизнесите?


Цената на лошото психично здраве

Лошото настроение и други проблеми с психичното здраве са много лично преживяване, така че често мислим за тях от гледна точка на това как влияят върху отделния служител. Последствията могат да включват ниска мотивация и представяне в краткосрочен план, а в по-дългосрочен план – отсъствия, болнични, отпуски.


Лошото психично здраве на служителите може също да има по-широкообхватни ефекти върху организацията. Една трета от служителите биха обмислили да напуснат работата си, ако почувстват липса на подкрепа за благосъстоянието от своя работодател, което бизнесът просто не може да си позволи в днешния контекст на често текучество на персонала. Освен това лошото психично здраве може да доведе до лошо представяне на бизнеса, тъй като когато персоналът страда, той е по-малко ангажиран и по-малко мотивиран, което има своя косвен ефект върху печалбите. Проблемите с психичното здраве засягат всеки аспект на една организация, затова трябва да се управляват внимателно и ефективно.


Директна подкрепа на тези, които имат най-голяма нужда от нея

Добра отправна точка е оценка на настоящите практики за психично здраве и благополучие, за да откриете какво вече работи добре. Това може да включва провеждане на анонимни анкети сред персонала, за да разберете каква подкрепа намират за полезна и да откриете конкретните причини за лошо психично здраве.


Често лидерите не са наясно с уникалните нужди на своите служители или не са сигурни как да се справят с тях, което е първата стъпка в осигуряването на по-добра подкрепа. Когато ръководството има ясна представа за изискванията и потребностите на своите служители, може да започне да прилага дългосрочни решения. Например коучове могат да подкрепят служителите във връзка с всякакви опасения за благосъстоянието, които те може да имат, както и да ги подкрепят в професионалното им развитие, като в крайна сметка допринасят за подобряване на психичното здраве в цялата организация.


Съществува и широка гама от дигитални технологии, продукти, програми и ресурси в областта на здраве и уелнес, които биха могли да се ползват по целесъобразен начин, за да бъдат служителите реално подкрепени.Изграждане на стратегия в подкрепа на благосъстоянието, която да е устойчива в бъдещето

Депресията и тревожността струват на световната икономика 1 трилион долара загуби, което показва, че липсата на подкрепа за психичното здраве на работното място има специфично икономическо въздействие, както и отрицателно въздействие върху организационната култура и продуктивността.


Работодателите, които прилагат целенасочена и персонализирана подкрепа за психичното здраве, ще видят силна възвръщаемост на своите инвестиции, когато става въпрос за благосъстоянието на служителите.


Специализираната програма за посрещане на индивидуалните нужди е златният стандарт и работодателите, които го разберат и действат в тази посока, ще бъдат тези, за които служителите ще искат да работят. Особено сега, когато сякаш всичко започва отначало, с надигащата се икономическа криза.

25 views0 comments

Commentaires


bottom of page