top of page
Search

Уелнес на работното място – 5 стъпки към правилното му приоритизиранеПрез 2023 г. много работодатели ще възприемат нови модели на грижа за благополучието на служителите, за да трансформират културата на работното място в компаниите си. Ключовите аспекти, върху които следва да се съсредоточите, ако желаете промяна и резултати, можем да подредим в пет основни стъпки.


1. Персонализиран подход

Ако има причина, поради която програмите за благополучие на служителите често се провалят, то тя е прилагането на универсален общ подход към тях, който не съответства с нуждите на различните служители и на ситуацията. Този общ подход предполага, че предизвикателствата на всички служители в различните области на благополучие са едни и същи, следователно едни и същи интервенции биха ги разрешили. Когато имаме обобщени решения, валидни за всички, те не отговарят на спецификата на всеки, и не могат да ангажират служителите. И затова често не дават желаните резултати.

Персонализирането на грижата за благополучието е сигурен начин за подобряване на ангажираността, продуктивността и задържането на служителите. Да създадем програма, в която всеки служител ще намери именно тези инициативи/услуги/решения, които съответстват на неговите/нейните/техните нужди предполага работа с партньор, който да може да ви осигури набор на услуги в различните аспекти на employee wellness.


2. Целенасочена грижа за психичното здраве

Тежестта на предизвикателствата с психичното здраве се увеличи по време на пандемията и след нея, със старта на войната в Украйна, очакванията за икономическото състояние в Европа и света. Безпокойството засилва стреса на служителите през последните няколко години и много хора все още се борят с проблеми като загуба на интерес, мотивация или енергия, когнитивна и физическа умора. Следователно работодателите ще продължават да се съсредоточават върху психичното здраве, за да променят парадигмата и през 2023 г.

Преосмислянето на предложенията за психично здраве започва с прекрояване на културата на работното място спрямо психичното здраве. Процесът започва с преглед на това как работата, мениджъра, лидерския екип, колегите, клиентите влияят на служителите. Какви са дейностите/инициативите/услугите, до които даваме достъп на служителите, с цел намаляване на ефектите от стреса (който идва не само от работното място)? Имаме ли среда на психологическа сигурност (psychological safety)? Колко често членове на лидерския екип споделят свободно с всички за предизвикателствата, които някои от тях може би са имали с тяхното лично психическо здраве, и какво са направили, за да си помогнат? Какво друго правим, за да намалим стигмата по тази тема и служителите да разберат, че грижата за психическото здраве е толкова важна, колкото и грижата за физическото им здраве. И че както можем спокойно да споделим, че сме болни от грип, настинка или имаме подуто коляно от спортна травма, така да можем да споделим с колегите си за затруднения с емоционалното си благополучие/психическо здраве.


3. Фокус върху финансовата грамотност

Финансовото състояние е един от най-големите причинители на стрес за служителите. С глобалната инфлация и растящите разходи за живот, финансовите притеснения се увеличиха значително. Препоръчваме да се наблегне повече на финансовата грамотност и през тази година, със стратегии за обучение на служителите по умения за управление на лични финанси, за да планират дългосрочно и да взимат по-добри решения в тази чувствителна за тях област. Ефективните решения могат да включват предлагане на достъп до индивидуални консултации с независими финансови консултанти (вярваме, че не искате вашите служители да бъдат използвани като "търговски канал' на някоя финансова институция, финансов посредник, пр.), предоставяне на групови обучения за по-добро планиране и постигане на личните финансови цели.


4. Грижа за кариерното благополучие

Тенденцията в глобален аспект, която наблюдавахме през 2021 и 2022 с нивата на напускащи служители по своя инициатива, след преосъзнаване и пренареждане на личните им ценности и приоритети, и "тихото напускане" ще продължи. Хората си задават валидни въпроси - какво ми носи тази позиция/компания и как допринася за реализирането на моите лични ценности. И в набора от лични ценности няма само финансова независимост/пари. Да подпомогнем на служителите да осъзнаят как работата, която вършат, и компанията, за която го правят допринасят (или пък не) за техните ценности. Да подпомогнем служителите да хванат в свои ръце собственото си развитие като професионалисти - чрез създаване на възможности в компанията така, че служителите да избират какво и как да развиват; чрез повишаване уменията на ръководителите на хора да водят смислени разговори за развитието на служителите в техните екипи; чрез въвеждане на умения в организацията за развиваща обратна връзка. Чрез провеждане на коучинг разговори на работното място, работа с външен професионален коуч. Чрез споделяне на успешни примери на колеги, преминали през разнообразни етапи в своето развитие, и др.


5. Да се чувстват приобщени

Концепцията за приобщаваща грижа за благополучието на служителите е основа за изграждането на успешна employee wellness програма. Малко вероятно е служителите да се ангажират с инициативи, ако не се чувстват включени или ако програмата не отчита индивидуалните им различия.

Работодателите биха могли да си зададат някои жизненоважни въпроси: Кои са онези фактори от работните задължения, от работната среда, взаимоотношенията в екипа, лидерите в компанията, които влияят на благополучието на служителите - и то на различните аспекти на благополучие - физическо, емоционално/психическо, финансово и кариерно благополучие? Какво правим като компания, за да намалим безпокойство, което може да се породи от (неосъзната понякога) дискриминация на наши служители - пол, семейно положение и брой деца, сексуална ориентация, религиозни възгледи, диалект, стил на обличане, произход, вид образование, образование на техни родители, пр.?

Когато създаваме програмата за благополучие, включваме ли в дизайна й информация и изводи от проучванията на ангажираността, изходни интервюта, други механизми на събиране и слушане на мнението/предложенията от служителите?


Инструментите, които се предоставят чрез програмата за грижа за благосъстоянието на служителите, водят до увеличаване на ангажираността на служителите. Което е доказано, че води до увеличаване на тяхната производителност. Което пък води до увеличаване на печалбата на компанията. И ние с радост наблюдаваме, че всяка година се увеличава броят работодатели, които разбират, че employee wellness и инвестираните средства в тази грижа, водят и до по-висока производителност, и до по-смислени човешки взаимоотношения на служителите ни (не само на работното място), и до подобряване на цялата среда, в която живеем. И в която правим бизнес.41 views0 comments

Comments


bottom of page