top of page
Search

Какво да обмислим за служителите ни от поколението Z
Поколението Z са хората, родени след 1997 г. (до 2012 г.). Ако смятате, че това са деца – не, не са. Много от тях изграждат кариера в момента или са на нейния старт, без нито за миг да пренебрегват онова, на което държат, и основният въпрос е дали работодателите са подготвени. Горната възрастова граница е 24 години – звучи като истинско предизвикателство, нали?

Поколение Z е израснало сред дисплеи, дигиталните технологии са неговият хабитат. То не се разделя със смартфона си, бидейки най-големият консуматор на онлайн съдържание – за учене, работа, забавление, почивка. Според резултати от изследване, публикувано в сайта kasasa.com (компания за финансови и технологични услуги), поколение Z гледа средно по 68 видеа на ден на смартфона си (YouTube, социални медии, Snapchat и др.). Във Forbes можете да откриете статия от 2019 г. със заглавие „Ключът към поколение Z е видео съдържанието“. През 2020 г. проучванията сочат, че тази тенденция дори се е засилила, все пак появи се и TikTok. През 2021 г. отново Forbes заявява, че представителите на поколение Z ще внесат нова свежа перспектива, но и ще променят правилата на играта в сферата на бизнеса и човешките ресурси.


Когато изготвяме план за развитие за служителите си, е задължително да се съобразим с шарената картина на поколенията и със светогледа и принципите на всяко едно от тях. Що се отнася до представителите на поколение Z, които идват след милениалите, има няколко ключови момента, които ги характеризират и влизат в пряка връзка с тяхното поведение, нагласи, предпочитани начини на обучение и комуникация и т.н. на работното място и извън него.


Дигиталните гурута

Представителите на поколението Z са на „ти“ с технологиите, приемат позитивното им влияние върху живота ни, почти всички са експерти в социалните медии, могат бързо и лесно да си набавят информация, да научат програми от по-високо ниво, които са важни за тяхната длъжност. Те са взискателни, амбициозни и имат големи очаквания по отношение на личностното развитие. Ако нямаме актуална технология или не сме склонни към въвеждане на иновативни технологии, приложения, програми и формати за работа, обучение и развитие, поколение Z може да се окаже силно разочаровано.


Комуникацията

Да, те са дигиталното поколение, но и тук успяват да излязат извън рамките, защото 90% от поколение Z държат на човешкия елемент, що се отнася до работата им и комуникацията с колегите. Поколение Z не иска да взаимодейства само чрез екран, то жадува за приятелска работна среда, в която да си сътрудничи с екипа и да се развива. Взаимното уважение, благодарността, признанието, автентичността и обратната връзка между колеги и между лидери и служители са от ключово значение. Представителите на поколение Z обичат и т.нар. здравословен конфликт – разбират го като двигател на успешната иновация, при която хората трябва „да играят“ около комуникацията, преговорите и управлението на конфликти.


Психическото здраве

Проблемите с психическото здраве са сред основните причини човек да не може да върши работата си ефективно, а за поколение Z – честа причина да напускат работа. Според различни проучвания 4 пъти е по-голяма вероятността представителите на поколението Z да изпитат тревожност, а СЗО заявява, че стресът е истинската епидемия на XXI век. Балансът между професионалния и личния живот е много по-важен от заплатата за поколението Z. От дните, посветени на психическото здраве, през програмите за подкрепа на служителите (EAP) до дейностите в общността, компаниите насърчават здравословния начин на живот и благосъстоянието на служителите. Това означава да излезем извън рамките на традиционните социални придобивки и да изградим силна фирмена култура. Предложете гъвкавост, възможност за повече свободни дни, по-дълги почивки, обучете мениджърите да разпознават знаците за нарушено психическо здраве и открито говорете за наличните ресурси в компанията в помощ на служителите за превенция и грижа за психическото им здраве.


Кауза и значимост

Създаването на общност, както и равенството, социалната етика, приемането и многообразието (diversity) са важни за поколение Z. Компаниите, които могат по-добре да представят спектъра на различията (в широк план, не само по отношение на етнос, пол, сексуална ориентация) в брандинга и позиционирането си, много по-успешно ще привлекат и разнообразие от млади таланти. Репутациите на хора и организации са онлайн, лесно достъпни и от все по-голямо значение за поколение Z. Свързването на работата, организацията и нейните служители с широкия свят е ключов фактор. Инициативите, при които служителите помагат чрез трансфер на знания или отделяне на време и усилия за повишаване осведомеността или за конкретна кауза, са само част от това, което може да се направи. Организациите могат да отидат по-далеч, като използват външен опит и партньори, за да подпомогнат развитието на служителите си и да ги вдъхновят, например чрез социално обучение, експериментално обучение, геймификация (поколение Z обича да се забавлява и състезава); да покаже как обучението и развитието на служителите се вписват в мисията и ценностите на компанията.


Завършваме с нещо любопитно. Според скорошно проучване 80% от поколение Z смятат, че приемането на неуспеха/провала ще им помогне да бъдат по-иновативни, а 17% вярват, че това ще ги улесни да поемат нови рискове и да се развиват, допринасяйки за развитието и на общността/организацията, към която принадлежат.

99 views0 comments

Kommentare


bottom of page