top of page
Search

Геймификация на HR процесите, или защо играта и играенето не са привилегия само на детството.


„Вашата работа е просто игра“, казва Лоис Франкъл, американски автор на книги, кариерен коуч и експерт в сферата на лидерското развитие на жените. Не знам дали всички ще се съгласим с нея, но истината е, че ако погледнем от този ъгъл, бихме стигнали до изненадващи изводи. Днес ще разгледаме геймификацията на HR процесите – тема, безспорно актуална в последните години, и тренд, който набира все по-голяма скорост.


Какво е геймификация? Накратко, това е процес, при който игрови техники и елементи се интегрират в неигрови контекст. Това, разбира се, се прави с цел и представлява цялостна стратегия. Геймификация може да се приложи при подбора на персонал, въвеждането на новите служители в компанията, тя може да е от полза и за развитието, мотивацията и ангажираността на служителите. На практика хората могат да се организират и обучават в хармония с техните индивидуални интереси, например в симулирана и предпочитана от тях среда. Не сте забравили за Homo Ludens („играещият човек“), нали? Или с други думи, защо играта и играенето да са привилегия и запазена територия само на детството? И защо ние, зрелите и работещи хора, да не се възползваме от играта, за да учим, за да предоставим на колегите и служителите си нещо ново, стойностно и устойчиво – знания, умения, компетенции, преживявания, възможности за развитие, стимули за повишаване на креативността и мотивацията, ключ към промяна на поведения дори?


Геймификацията на HR процесите, както щрихирахме малко по-горе, е тенденция, която е еднакво приложима за всички звена и стъпки в сферата на човешките ресурси – набиране, онбординг, обучение, управление и задържане на служители. Геймификацията се оказа успешен начин за затвърждаване на връзката между бранда и служителите, между самите служители и между ценностите, фирмената култура, целите и хората. Около и над 50% от най-големите компании в света избират геймификацията, ето защо считаме, че това е тренд, който набира все по-голяма и по-голяма скорост.


Геймификация и подбор на персонал

Геймификацията може да бъде включена в процесите за подбор на персонал. Доста компании в областта на технологиите вече го правят, за да открият най-добрите таланти. Специалисти по набиране на персонал оформят процеса на наемане като преживяване, игра, при която потенциалните служители биват награждавани с виртуални бонуси за завършване на всяка стъпка – от качване на автобиография до приемане на оферта за работа. Друг метод на геймификация е да се поставят редица онлайн бизнес предизвикателства, базирани на реални фирмени казуси, за да се тества способността за вземане на решения на кандидатите в режим на симулация.


Геймификация и обучение на служители

Добавянето на игрови елемент към онлайн обученията може да подтикне служителите към действие. Компаниите могат да създадат свои собствени виртуални академии за обучение с мисии, резултати, тотеми, значки и класации, за да приобщят служителите към придобиването на нови умения, да ги провокират да бъдат активни при корпоративните обучения. Геймификацията също помага за запазването на знания, придобити по време на обучения . Това, разбира се, го постигаме с нашите клиенти и когато участниците са имали възможност да практикуват по време и веднага след обучението на работното място научените модели по време на обучението. Така участниците запазват в по-голяма степен и трайно придобитите знания и ги преобразуват в умения, които прилагат на работното място и месеци след обучението.


Геймификация и ангажираност на служителите

Други изследвания показват, че игровите елементи на работното място повишават ангажираността на служителите, като задействат определянето на целите, мотивацията за успех, стремежа към незабавно удовлетворение и конкурентната страна. Според едно такова изследване 84% от служителите смятат, че геймификацията би ги направила по-ангажирани, а 85% биха прекарали повече време в работа със софтуер, който е геймифициран. Играта може да намали нивата на стрес, да засили мотивацията и да повиши устойчивостта, концентрацията и желанието за работа. Освен това хората получават веднага необходимото признание и чувстват, че са постигнали нещо, но по забавен начин.


Геймификация и задържане на служителите

Задържането на ценните служители е приоритет за всяка компания. Това помага за изграждането на силна корпоративна култура. Задържането на служителите е важно за поддържането на знанията, приемствеността и културата. Геймификацията помага за установяването на разбиране, при което служителите могат да бъдат възнаграждавани за работа в екип и/или за междуекипно сътрудничество. Игрите са отличен инструмент за насърчаване на по-голяма ангажираност сред служителите, както и за измерване на нивата на тази ангажираност. Тези данни могат да бъдат видими в подходящ формат, който да се поддържа за дългосрочни цели.


225 views0 comments

Comments


bottom of page