top of page
Search

Личните и житейски кризи, които се втурват през вратите на офисаКогато една връзка приключи, независимо дали двойката преминава през бракоразводна процедура или прекратява период на съвместно съжителство, това може да окаже осезаемо въздействие върху професионалния живот на човека.


Какви са най-често наблюдаваните ефекти от разпадането на взаимоотношения? Можем да разпознаем, че наш служител преминава през това, ако забележим липса на фокус и концентрация у него, намаляване на продуктивността, ниско самочувствие и самооценка, понижен ентусиазъм и самодисциплина, раздразнителност към другите членове на екипа, повишени нива на стрес, променливо настроение (отдръпване, плач и др.).


На повечето хора – за съжаление, но все пак това е и нещо нормално, им е трудно да оставят личните си проблеми и кризи пред вратите на офиса и да преминават през работния ден така, сякаш всичко в дома им е наред. Подобни събития и промени в семейния и социален статус на служителите засягат бизнесите все повече.


Как всичко това се отразява на работодателите, екипите и бизнесите? Намаляването на продуктивността при отделния служител може да повлияе на представянето в по-широк план на екипа и компанията. Наблюдава се и лошо вземане на решения от служителя, увеличаване броя и тежестта на допусканите грешки, високи нива на отсъствия и текучество, понижаване на ентусиазма и самодисциплината на хората, която пряко работят със съответния служител.


Ако вие сте от тези работодатели, които считат, че е ваше задължение да се грижите за своите служители, така ще подпомогнете тяхното здраве, безопасност и благосъстояние. Ето някои от начините, по които можете да подкрепите служител, преминаващ през раздяла и развод.


1. Създайте безопасно и подкрепящо пространство за служителя – изслушайте го и му кажете, че може да дойде при вас, ако изпитва трудности. Следвайте темпото на служителя – дайте му време и пространство да изрази емоциите си и да обработи това, което му се случва. Малко вероятно е да чуете цялата история наведнъж, така че се уверете, че служителят разбира, че може да се върне към нея толкова пъти, колкото е необходимо.


2. Осигурете всякаква подкрепа за благосъстоянието на служителя, която можете, за да предотвратите развитието на нездравословни модели на работа. Те могат да включват и честа работа до късно, липса на обедни почивки, липса на комуникация с колеги. След като тези модели бъдат идентифицирани, формулирайте стратегии, за да помогнете на служителя да се отдалечи от подобни нездравословни поведения. Това трябва да се направи по начин, който подкрепя благосъстоянието и емоционалните нужди на служителя.


3. Когато е възможно, предложете гъвкави условия на работа, за да помогнете на служителя по време на ранните етапи на разпадането на връзката, докато се приспособява той към новите лични обстоятелства.


4. Осигурете на служителя правен съвет с добро качество от специализиран семеен адвокат и обозначете и увеличете достъпа му до други услуги, от които може да се нуждае – подкрепа при домашно насилие, консултиране/терапия, здравни услуги, финансови съвети и др.


5. Оказвайте положителна подкрепа през цялото време. За много служители ще бъде трудно решение да отидат при своя работодател и да споделят свои лични и често изтощителни проблеми, с които трябва да се справят. Ето защо е важно служителят да знае, че има подкрепата на експерт, консултант, на някого, който да го изслуша и да му помогне, когато има най-голяма нужда. Запазете поверителността на всяка информация, която научите, и винаги се отнасяйте към персонала справедливо, с уважение и еднакво.


6. Съставете политика или план (работещи както за работодателя, така и за служителя), който определя специалната подкрепа, очаквана от служителя в различните етапи и по пътя му към бъдещето. Трябва да има и отделен раздел в плана, очертаващ всякакви политики, свързани със служители, които са жертви на домашно насилие. Той също така трябва да вземе предвид ситуации, при които служител преживява прекъсване на взаимоотношенията и/или домашно насилие от друг служител в същата компания.


7. Приемете, че всеки човек ще се справи и ще реагира по различен начин на разпадането на връзката си. Следователно ще трябва да адаптирате своя подход и политики към нуждите на отделния човек. Работете по всички въпроси в тясно сътрудничество със служителя. Запазете професионализъм, когато поддържате стандартите, очаквани от персонала, като същевременно възприемете емпатичен и внимателен подход.


56 views0 comments

Commentaires


bottom of page