top of page
Search

Натискът върху жените е 2 пъти по-голямЖените са два пъти по-склонни от мъжете да страдат от тревожност и депресия. Това е особено осезаемо сред работещите жени.


Много жени споделят, че трябва да работят два пъти повече от мъжете, за да се изкачат по корпоративната стълбица. Същевременно те поемат и по-голямата част от грижите за децата, близките и дома си. Всичко това води до повишени нива на стрес, претоварване, бърнаут, тревожност, депресия.


Като добавим световните събития от последните седмици и съпътстващите ги социални и икономически трансформации, факторите, които оформят горната картина, стават дори повече. Засилва се и въздействието им върху всяка сфера на живота ни – включително емоционалното благосъстояние. А емоционалното благосъстояние е в ядрото на психичното здраве.


6 начина, по които жените могат да подкрепят своето психично здраве

1. Намерете източник на сила. Хората са различни - това може да е вашата вяра, медитацията, вашето семейство, съмишленици, приятели.


2. Практикувайте mindfulness. Оставете се на случващото се в момента. Да кажеш „предавам се“, не означава, че си се провалил. Показва, че приемаш случващото се такова, каквото е.


3. Развийте общност, на която можете да се опрете. Намерете други жени в подобна работна среда или на същото ниво, които разбират специфичните предизвикателства, пред които сте изправени. Но се уверете, че можете да им се доверите, преди да го направите.


4. Не приемайте нещата лично. Признайте, че е нормално хората да имат мнения, които се различават от вашето. Не го приемайте лично в общуването и взаимоотношенията си.


5. Съсредоточете се върху пътя си. Прощавайте бързо, освободете се от негодуванието и продължете напред. Приемете, че контролирате само себе си, но не и другите хора, нито обективните обстоятелства.


6. Отделете време за себе си и психичното си здраве. Това може да означава да направите крачка назад, за да си починете; да изберете да отделите време, за да си поемете въздух, вместо да бързате да свършите нещо; да се възполвате от програми за подпомагане на служители.


4 начина, по които работодателите могат да подкрепят психичното здраве на служителите си жени

1. Осигурете придобивки, които подкрепят психичното здраве. Успехът на една компания зависи от благосъстоянието на нейните служители. Предоставете ресурси – достъп до консултиране по финансови, правни и други въпроси; обучения за личностно и професионално развитие, развитие на умения, обучения за устойчивост; нетуъркинг, коучинг, менторство, лидерство. Програмите за подпомагане на служители, в частност за емоционално благосъстояние, трябва да гарантират, че жените се чувстват сигурни да потърсят помощ и подкрепа. Импровизирайте, бъдете визионери, дайте на жените гъвкавост, грижа за тях и семействата им, улеснете ги, за да могат да жонглират с всичките си роли и отговорности у дома и да работят по по-добър начин.


2. Създайте здравословна, приобщаваща култура на работното място. Служебните задължения, стресът и средата могат значително да повлияят на цялостното здраве и благосъстояние. Жените на мениджърски позиции достигат по-често бърнаут в сравнение с мъжете. Когато компаниите ценят работната среда, фирмената култура, изградена на основата на взаимно доверие, и демонстрират това с открит диалог, уважение и персонализирани опции, всяка жена може да се почувства овластена. Изградете система за психологическа безопасност във вашата организация, където служителите могат свободно да споделят своите притеснения. Направете бързо проучване, за да разберете предизвикателствата, пред които са изправени жените на работното място сега.


3. Повишете осведомеността сред мениджърите. Уверете се, че мениджърите са подготвени по специфични теми и проблеми (например ПМС, менопауза и др.), особено ако тези мениджъри са мъже. Отвореността в комуникацията е ключът към изграждането на осведоменост и правилно разбиране. Това работи в посока премахване на стигмата, с която жените често се сблъскват.


4. Предложете модели за подражание в лицето на жени лидери. Целенасочено и съзнателно представяйте вдъхновяващи модели за подражание на работното място. Жените лидери трябва да излязат на светло, да споделят опита си за това как се справят с баланса между професионален и личен живот. Това също ще донесе чувство на овластявяне сред жените в компанията.


За компаниите е изключително важно да гледат на психичното здраве от научна гледна точка. Работете с психолози, психотерапевти, кариерни коучове, финансови консултанти, експерти, които могат да предложат решения. Направете фирмената култура приобщаваща, за да се чувстват жените подкрепени и овластени. Емоционалното благосъстояние трябва да бъде основна функция във всяка организация – така, както са например маркетингът, финансите, изграждането на корпоративна идентичност.

26 views0 comments

Comentarios


bottom of page