top of page
Search

Да хакнем ситуацията с коучинг. Коучинг за ментално здраве


Коучингът може да помогне за премахване на бариерите пред успеха на служителите. Това е градивен начин да достигнем до силните страни на хората и да подобрим бизнес резултатите.

Коучингът е ефективен инструмент за изграждане на доверие на работното място. Може да се използва и за формиране на важни умения у служители, мениджъри и лидери. Коучингът предоставя на хората ресурсите, от които се нуждаят, за да внесат по-голям баланс, да преодолеят пропуските в уменията си и да придобият по-задълбочено разбиране относно своите цели и тези на екипа и на компанията. Чрез коучинг можем да работим и в посока по-добро ментално здраве на служителите, тъй като те не остават „заклещени“ в чувства, проблеми, ситуации и т.н.


Коучинг и професионално развитие

Един от най-големите страхове и причини за стрес през последните години са притесненията за несигурно бъдеще. Служителите искат да имат добра работа, но искат и по-голяма гъвкавост в живота си. Те искат по-голяма цел, искат да работят за организации, които не само са добри, но и инвестират в планове за развитие на хората си. Прецизната настройка на инициативите за кариерно развитие чрез коучинг предоставя страхотни възможности за организациите да покажат инвестиции и интерес към служителите си. Чрез коучинга инициативите за кариерно развитие стават по-цялостни и въздействащи. Постоянното участие на коуч за идентифициране и премахване на ограничаващи вярвания и други бариери предоставя възможност за трансформация на служителите. Това не само повишава продуктивността, но и гарантира, че служителят процъфтява.

Коучингът може да помогне за подобряване на комуникацията, развиване на нови умения, повишаване на мотивацията, създаване на по-здравословна среда на работното място, формиране на устойчивост и адаптивност. Коучингът може също да помогне за създаването на култура на уважение, разбирателство и доверие между колеги и мениджъри.


Коучинг за ментално здраве

Когато става дума за ментално здраве, коучингът на служителите може да има огромно въздействие. Предоставяйки коучинг услуги и програми, организациите могат да помогнат на служителите да придобият представа за собственото си поведение и емоции, да разберат как техните вярвания влияят върху процеса на вземане на решения и да разработят по-добри стратегии за справяне, за да управляват стреса и трудните ситуации. Коучингът може също да помогне на служителите да придобият увереност в способностите си и да култивират по-здравословни взаимоотношения с колегите и мениджърите си. В крайна сметка коучингът на служителите може да бъде безценен инструмент за подобряване на менталното здраве и създаване на по-положителна работна среда.

Здравето на служителите е важна част от всяка организация. Може да бъде трудно да се поддържа добро ментално здраве на работното място и често е трудно да накарате служителите да разпознаят важността на собственото си благосъстояние. Поради тази причина коучингът е чудесен начин да помогнете на служителите да избистрят по-добре нуждите си и да работят върху съответни стратегии.

Като помага на служителите да разпознаят и да се справят с тези основни проблеми, коучингът може да даде на вашия екип уменията и мотивацията, от които се нуждае, за да постигне положителни промени. Да помогне на хората да изградят устойчивост и самоосъзнатост, така че да могат по-добре да управляват стреса.


Съсредоточете се върху нуждите

Идентифицирайте нуждите на служителите и създайте програма, която отговаря на тези нужди. Разбирането за това, пред какви предизвикателства са изправени служителите, е от съществено значение за създаването на ефективна коучинг програма, която отговаря на техните нужди. Това може да включва произволен брой фактори като управление на стреса, управление на трудни разговори, справяне с промяна, взимане на решения, управление на конфликти, кариерно развитие и др.


Персонализиране

Уверете се, че програмата за обучение е персонализирана според специфичните нужди на компанията. Това може да включва разработване на набор от цели за програмата, както и определяне на очакваните резултати. Това може също да включва гарантиране, че всички наети коучове са обучени и имат опит в областта или областите, относно които служителите се нуждаят от помощ и подкрепа.


Търсете обратна връзка

За да сте сигурни, че напредвате в правилната посока, е важно редовно да оценявате ефективността на коучинг програмата. Това може да включва организиране на проучвания или интервюта със служители, за да получите обратна връзка за това как те смятат, че програмата се движи. Редовното оценяване на програмата ще позволи да бъдат направени всички необходими корекции и ще помогне да се гарантира, че тя наистина помага на служителите.


В заключение

Възприемането на коучинг начин на мислене и развитието на коучинг култура позволява на организациите да изграждат трайни взаимоотношения със своите служители. Установява се психологически безопасна среда, в която служителите знаят, че няма да бъдат наказвани за мнения, идеи, въпроси, притеснения или грешки. Създава се положителен екипен климат, в който хората ценят приноса на другия и се грижат за благосъстоянието – своето собствено и това на другите.

Тъй като лидерите имат най-силно влияние върху психологическата безопасност на екипа, създаването на тази среда зависи пряко от тях. Коучингът позволява на лидерите да научат правилните поведения, които им позволяват да слушат и да реагират със състрадание. Коучинг програмите повишават менталното здраве на работното място, като помагат на служителите да се чувстват сигурни и по-малко тревожни и като повишават чувството за принадлежност.

31 views0 comments

Kommentare


bottom of page