top of page
Search

Psychological safety – що за животно е и как да го опитомим?Psychological safety (психологическа безопасност) се отнася до чувството, че можете да говорите, да поемате рискове и да правите грешки без страх от негативни последици.

Терминът е въведен от Ейми Едмъндсън, професор в Harvard Business School. През 1999 г., докато изучава процента грешки, направени от медицински екипи, проф. Едмъндсън установява, че екипите, които правят повече грешки, се представят по-добре от екипите, които правят по-малко грешки. Екипите, които имали култура на открито признаване на грешките, имали по-добри резултати. Другите екипи били скрили грешките си.

Саймън Синек също пише за Psychological safety на работното място в книгата си „Leaders Eat Last“ (2014). Вдъхновен от военните организации, той споделя мнението, че блестящото лидерство е да накараш служителите да се чувстват в безопасност, за да могат да се съсредоточат върху работата, без да се страхуват за собственото си оцеляване.


Защо психологическата безопасност на работното място е важна?


· Подобрява ангажираността на служителите и намалява текучеството

Когато членовете на екипа се чувстват в безопасност на работа, за тях е по-лесно да се ангажират – в екипни срещи, решаване на проблеми, сътрудничество по проекти, взаимодействие с клиенти и колеги. Компания, която се отнася към вас с уважение и ви кара да се чувствате в безопасност и ценени, е желано работно място. Хората рядко напускат такава компания. А ресурсите, които биха отишли за интервюиране, наемане и обучение на нови хора, се спестяват или се използват в друга посока.


· Насърчава приобщаваща култура на работното място

По-важно от всякога е всички членове на екипа да се чувстват включени и приобщени. Психологически безопасните работни пространства позволяват на всички членове на екипа да процъфтяват, независимо от пол, цвят на кожата, раса, произход или политически предпочитания.


· Насърчава креативността и създава посланици на марката

За да могат креативността и идеите да протичат органично, членовете на екипа трябва да се чувстват в безопасност, когато изразяват себе си. Колко ли добри идеи никога не са били споделяни само защото някой не се е чувствал достатъчно в безопасност, за да ги изкаже на глас? Създаването на психологически безопасно работно място е един от начините да вдъхновите членовете на екипа постоянно да работят за вас. Членовете на екипа ще споделят с обкръжението си колко прекрасна е работата им.


· Подобрява благосъстоянието на служителите

Психичното здраве значително допринася за цялостното благосъстояние. Когато служителите са психически здрави, за тях е по-лесно да работят на оптимално ниво и да тушират стресорите, които биха им попречили да дават най-доброто от себе си.


· Подобрява цялостното представяне на екипа

Когато имате силно ангажирани служители, които не искат да напускат, екипите се представят много добре. Когато имате приобщаваща култура на работното място, посланици на марката, вдъхновяващи идеи, екипите се представят отлично. Когато имате здрави служители в допълнение към всичко изброено по-горе, пътят към повишаване ефективността на екипа е осветен в зелено.4 етапа на Psychological safety

(Вашата организация преминала ли е през тях?)

Според д-р Тимъти Кларк, автор на сборника „The 4 Stages of Psychological Safety: Defining the Path to Inclusion and Innovation“ (2020), служителите трябва да извървят този път, преди да достигнат до точката, в която са готови да дадат своя ценен принос и да предизвикат статуквото.


Етап 1: Inclusion safety

Това ниво на безопасност задоволява основната човешка нужда от свързване и принадлежност. На този етап се чувствате в безопасност да бъдете себе си и сте приети такива, каквито сте, включително със странните ви отличителни черти.


Етап 2: Learner safety

Това ниво задоволява нуждата от учене и израстване. На този етап се чувствате в безопасност да обменяте информация в процеса на обучение и учене, като задавате въпроси, давате и получавате обратна връзка, експериментирате и правите грешки.


Етап 3: Contributor safety

В този момент най-накрая се чувствате в безопасност и сигурни, че можете да дадете своя ценен принос, като използвате своите умения и дарби.


Етап 4: Challenger safety

Този последен етап включва усещане за достатъчно безопасност, за да предизвикате статуквото, когато видите възможност за промяна или подобрение.


5 умения и действия, с които лидерите ще развият психологическа безопасност в екипите си


Комуникационни умения

Бъдете любопитни. Задавайте въпроси и искайте обратна връзка от членовете на екипа. Не приемайте, че те грешат, само защото не сте съгласни с мнението им. Активното слушане гарантира, че хората се чувстват ценени и че могат да допринесат за екипа. За да го подобрите, оставете настрана телефоните по време на срещи; покажете разбиране, като повторите казаното; насърчавайте хората да споделят повече, като задавате въпроси; ако някои хора рядко говорят по време на срещи, попитайте ги активно за мнението им.


Умения за разрешаване на конфликти

Ако член на екипа демонстрира поведение, което разколебава другите да говорят, не пренебрегвайте това поведение. Намесете се и подчертайте как нещо подобно може да възпрепятства креативността и иновациите, включително споделянето на притеснения, идеи и въпроси. Насърчавайте уважението, разрешавайки конфликтите .


Уязвимост

Според проф. Едмъндсън когато лидерите признават своята уязвимост и погрешимост, това е знак за истинска сила. Показва желание за усъвършенстване и за насърчаване на открита и честна обратна връзка. Когато лидерите признаят собствената си грешка, това стимулира екипа и организацията да се учат и да се подобряват.


Емпатия

Обърнете внимание на това как работят екипите. Има ли възможност всеки да се изкаже? Някои по-мълчаливи ли са от други? Осигурявайте еднакво време за говорене на всички. Използвайте спокойна среда, за да преодолеете всяко неудобство или напрежение. Помислете за организиране на фирмени излети, забавления, така че членовете на екипа да могат да се чувстват свободни да свалят гарда и да бъдат себе си. Чудесен момент да се опознаете.

За да се освободите от нагласата да съдите и за да укрепите връзката между членовете на екипа, е важно да имате отворено мислене. Често гледаме на нещата от нашата камбанария, но подходът от различен ъгъл може да помогне за внасяне на перспектива. Насърчавайте екипите и хората да споделят обратна връзка един с друг. Насърчавайте екипите и отделните хора да виждат обратната връзка като начин за укрепване и надграждане на своите идеи и процеси (Growth Mindset).


Личният пример

Всеки, който е на отговорна позиция, трябва да даде своя личен пример на останалата част от компанията. Това е приложимо от висшето ръководство до ръководителите на екипи и мениджърите. Ако се направи правилно, наборът от поведения трябва да се превърне в норма в цялата компания.

Искайте обратна връзка; признавайте грешките си; бъдете отворени към мнения, които се различават от вашите; бъдете достъпни и насърчавайте задаването на въпроси.

Не можете да очаквате членовете на екипа да се представят по определен начин или да се чувстват в безопасност, ако не давате пример. Това означава да се извините, когато направите грешка, да поддържате уважителна комуникация, да покажете съпричастност и да поискате помощ, когато имате нужда от нея.


Създаването на среда на психологическа безопасност изисква самоосъзнаване и готовност за усвояване на нови поведения. Успех!

52 views0 comments
bottom of page