top of page
Search

Neurodiversity. Странна птица или красив ум?Странна птица. Навярно всеки от нас поне веднъж в живота си е прибягвал до този израз. Обикновено го ползваме за човек, чиито привички, действия, начин на мислене не разбираме или трудно приемаме.


Ако погледнем от една по-широка перспектива, без да съдим и без да робуваме на стереотипи и предразсъдъци, ще се съгласим, че хората са различни. Вероятно ще се съгласим и с това, че не е необходимо да разбираме някого, за да го приемем. Всеки е ценен и уникален сам по себе си, независимо от неговия пол, възраст, вероизповедание, сексуална ориентация, социален статус и т.н. На многообразието и включването (Diversity & Inclusion) посветихме отделна статия в блога на HRCP, а тук ще дообогатим темата, пречупвайки я през едно понятие, което ще набира все по-голяма популярност – невромногообразието (Neurodiversity).


Красив ум

Световни компании, като Microsoft например, активно търсят таланти, които попадат в обхвата на Neurodiversity, защото тези хора имат способността да мислят различно, иновативно или, както някои биха се изразили – „извън кутията“. Често имат в повече ценни умения като странично мислене, последователност, креативност. Те могат да бъдат по-устойчиви, да притежават разширен капацитет за внимание и фокус върху сложни детайли, да имат фантастична памет и да процъфтяват в повтаряща се, структурирана работа.


Невромногообразието се отнася до различията в човешкия мозък, свързани с емоциите, ученето, настроението, вниманието и развитието, и включва състояния като аутизъм, дислексия, дискалкулия, диспраксия, ADHD (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност). Разпространението на ADHD сред възрастното население е около 3%-4%, т.е. това състояние не се среща само при деца и процентът, съпоставен на база работоспособно население, не е никак малък. Над 80% от възрастните с аутизъм са безработни, а 28% от дългосрочно безработните са с дислексия, твърди статистиката.

От друга страна, някои от най-ярките личности в световен мащаб са имали или имат дислексия. Сред тях са Леонардо да Винчи, Уинстън Чърчил, Карл Юнг, Алберт Айнщайн, Томас Едисън, Кийра Найтли, Киану Рийвс, Стивън Спилбърг и др. „Невромногообразие – това е идеята, че неврологичните различия като аутизъм и ADHD са резултат от нормални, естествени вариации в човешкия геном“, пише в блога на сайта Psychology Today Джон Елдър Робисън, съпредседател на работната група по невромногообразие в Университета William and Mary, Уилямсбърг, Вирджиния. Самият Робисън е със синдром на Аспергер (аутистичен спектър).


Какво да направите?

Формирайте приятелска среда и приобщаваща култура на работното място, където всички членове на екипа могат да се развиват, да бъдат уважавани и подкрепяни; където има нетърпимост към стигмата; където предразсъдъците, дискриминацията, тормозът не се толерират. Погрижете се за психичното здраве на своите служители и създайте безопасно пространство за всички. Ето няколко насоки как да го направите.


Избягвайте поставянето на етикети.

Започнахме със странната птица, но е по-добре да се откажем от нея, нали? Като хора, ние предпочитаме онези, които отговарят на нашия „нормален“ профил. Етикетирането на тези, които са „различни“, обаче може да доведе до изключване или несправедливо третиране. Замислете се: някой с дислексия всъщност ще има и много други характеристики и умения. Той може да е даровит артист, майка на три деца, иновативен лидер и т.н.


Повишете осведомеността.

Имайте инструменти за поддържане на невромногообразието. Посочете ясно към кого да се обръщат хората, в случай че имат нужда от помощ, консултация, подкрепа. Предложете обучение за служители, които не са запознати с невромногообразието, за да им помогнете да разбират своите колеги. Използвайте подходящ език, за да обсъдите различията, без негативни конотации. Насърчавайте висшите лидери да бъдат открити и прозрачни. Организирайте дискусии и мотивирайте хората да говорят за невромногообразието, за да се повиши осведомеността и насърчи правилното разбиране.


Погрижете се за хората си.

Не предполагайте, че знаете кое е най-доброто за тях. Разработете механизми за идентифициране на нуждите и за финансиране на разумни решения – съответна програма за подкрепа на служители. Уверете се, че са налице гъвкави работни условия. Бъдете с един ход напред, мислете в аванс, за да може, когато се сблъскате с преходни периоди, които идват в резултат на непредвидени промени, промени в заетостта или други фактори, всички потенциални пречки да бъдат отстранени своевременно. За хората, които процъфтяват в стабилна и предсказуема среда, неочакваните промени могат да се отразят доста тежко.


Обобщение

Компаниите, които ценят невромногообразието, дават възможност за изява на алтернативни гледни точки, нагласи, оригинални идеи и иновативно мислене. Те искат да отхвърлят предразсъдъците и стереотипите и да се движат в посока по-добро разбиране, уважение и приемане. Те също така насърчават хората да проявят истинското си Аз на работа и искат да създадат по-приобщаваща, креативна и здравословна работна среда, с мисъл и грижа за благополучието на всеки един служител.


Photo credit: freepik.com

58 views0 comments

Comments


bottom of page