top of page
Search

Емоционалното здраве на нашите служители в ситуацията с COVID-19

След бързите мерки, които работодателите взеха за запазване здравето на служителите, след бързата мобилизация на бизнеса да се дарят средства за здравните заведения, е време да се погрижим и за емоционалното здраве на нашите служители.

Всяка криза разклаща статуквото и води до несигурност и усещане за липса на контрол. Има различни ресурси, с които да подпомогнем служителите си да регулират собствената си тревожност.

За наш клиент, глобална компания с добри традиции в грижата за благосъстоянието на служителите си, предоставихме онлайн семинар с психолог и психотерапевт, на който заедно със служителите обсъдихме какви могат да са обичайните емоции в такава криза, какво се случва с нас, какви са нашите защитни механизми, и какви са някои от стратегиите за справяне. Говорихме за компанията и екипа като ресурс и като източник за справяне със социалната изолация.


Има различни начини, с които да помогнем на себе си да регулираме собствената си тревожност, и тази на нашите колеги (ако сме от страната на работодателя). 

Ето част от съветите, които обобщихме за вас (повече в следващия ни пост):

  • Ограничи количеството информация относно вируса и провери източниците на информация

  • Съсредоточи се върху идеи, мисли и дейности, които са под твоя контрол в момента, и не се опитвай да решаваш глобални проблеми

  • Позволявай си да чувстваш и преживяваш -  всяка твоя емоция е „нормална“ спрямо ситуацията

  • Позволявай си да споделяш чувствата и страховете си с хора, които няма да те осъдят

  • Оставяй си време да се тревожиш за ситуацията, но го ограничи до 5 минути на ден, в конкретни отрязъци от време

  • Фокусирай се върху предимствата от наложената социална изолация - започни онлайн обучение, чети книга, играй с децата, направи план какво ще правиш след като премине изолацията, въведи нови правила в дома.

Осмелете се да потърсите подкрепа и свързване. Открийте начин да сте полезни на други хора.


Повече информация за съдържанието:

1. Пандемията като криза в човешкия живот

2. Реакции към кризата

3. Предизвикателства и ползи от физическата изолация

4. Стратегии за справяне

5. Грижата ни за децата и нашите родители

6. Компанията като ресурс

168 views0 comments

Comments


bottom of page