top of page
Search

Емоциите на работното място

Updated: Sep 12, 2023


Емоциите играят важна роля в живота ни. Влияят върху начина, по който мислим, чувстваме и се държим. Емоциите също оказват влияние и върху работното ни място.


Един от основните начини, по които емоциите могат да повлияят негативно на работното място, е чрез феномена, известен като „дълбока актьорска игра“. Случва се, когато служителите се опитват да потиснат истинските си емоции, за да се съобразят с изискванията на работа.


Например представител на отдела за обслужване на клиенти може да се усмихва насила, дори ако се чувства ядосан или разочарован. С течение на времето това може да доведе до повишен стрес и дори бърнаут. Дълбоката актьорска игра може също да доведе до по-лошо представяне, тъй като служителите се борят да поддържат фасадата на положителните емоции.

  • Положителни емоции на работното място: чувството, че сме приети и ценени, щастие, вълнение, ангажираност, принадлежност, увереност, гордост.

  • Негативни емоции на работното място: бърнаут, стрес , агресия, песимизъм, безпокойство, депресия, гняв, изолация.

  • Положителните емоции могат да подобрят нашата продуктивност и да ни помогнат да изградим положителни взаимоотношения с нашите колеги.

  • Негативните емоции могат да доведат до конфликти и да затруднят фокусирането върху дадена задача.


Важно е да се създаде работна среда, която позволява на служителите да изразяват емоциите си по здравословен и продуктивен начин.


Емоционална интелигентност (EI)

Това е способността да осъзнаваме и управляваме собствените си емоции, как реагираме, както и ефекта върху нас от емоциите на другите. Това включва самоосъзнаване, емпатия и саморегулация. За разлика от конвенционалната интелигентност, която се фокусира върху когнитивните умения, EI включва разбиране и управление на емоциите и чувствата.


На работното място емоционалната интелигентност може да бъде ценен актив за управление на взаимоотношения, за справяне с трудни разговори и за разрешаване на конфликти. Емоционално интелигентните хора са в състояние да създадат по-положителна и продуктивна работна среда.


Защо е важно да управлявате емоциите на работното място?


Емоциите са нормална и съществена част от това кои сме като човешки същества. Те ни дават информация за света около нас и ни помагат да се ориентираме в нашата социална среда.

Емоциите обаче могат да окажат силно влияние върху професионалния ни живот.

  • Положителната настройка се свързва с повишена продуктивност, докато отрицателната може да доведе до грешки и инциденти.

  • Изследвания показват, че е по-вероятно да вземаме решения въз основа на емоции, отколкото на разума, което означава, че управлението на емоциите на работното място е от изключително важно за вземането на ефективни решения.

  • Когато сме наясно с емоциите си и можем да ги управляваме, е по-вероятно да направим положителни избори, които са от полза както за нас, така и за нашите организации.


Каква е разликата между емоциите и настроенията на работното място?


Важно е да можете да правите разлика между емоциите и настроенията на работното място, тъй като те могат да имат голямо влияние върху продуктивност и културата .

  • Емоциите са краткотрайни интензивни чувства, които се предизвикват от конкретно събитие, докато настроенията са по-дълготрайни общи състояния на ума.

  • Настроенията могат да бъдат положителни или отрицателни и могат да повлияят на изражението на лицето и на езика на тялото.

Емоциите, от друга страна, обикновено са по-интензивни и могат да бъдат предизвикани от нещо на пръв поглед дребно. По този начин емоциите могат да се разглеждат като здравословна флуктуация (от лат. fluctuare – вариране, колебание), която можем да се научим да преодоляваме. Относно настроението може да има по-дълбоко вкоренени причини, с които да трябва да се справяме.


Важно е да сме наясно както със собствените си емоции и настроения, така и с тези на нашите колеги. Ако някой е в лошо настроение, може би е най-добре да му дадете малко пространство за известно време или да му окажете някакъв вид подкрепа.


Показването на емоции добро ли е или лошо на работното място?

Ние сме емоционални същества и е естествено емоциите ни да излязат наяве на работното място. Всички имаме емоционални състояния, които могат да бъдат предизвикани от събития на работното място.


Понякога е просто невъзможно да скрием истинските си чувства, а емоционалните реакции всъщност могат да бъдат сила. Те могат да покажат, че сме хора и че ни е грижа за работата ни. Ако нямаме емоционални реакции, може да изглеждаме студени и незаинтересовани.


Разбира се, има такова нещо като прекалено много емоции.

Ако сме постоянно емоционални на работното място, това може да бъде разрушително и разсейващо. Може също така да изглеждаме нестабилни или ненадеждни. Затова е важно да се намери баланс. Показването на някаква емоция на работното място може да е добро нещо, но трябва да сме сигурни, че не позволяваме на емоциите ни да вземат връх.


Как емоциите влияят върху мотивацията на служителите?


Емоциите играят решаваща роля за мотивацията на служителите. Положителните емоции могат да доведат до положителни чувства като щастие, гордост и ентусиазъм, което, от своя страна, може да доведе до по-голямо удовлетворение от работата и по-висока продуктивност. От друга страна, негативните емоции могат да накарат служителите да се чувстват стресирани, тревожни и негодуващи, което може да доведе до намалена мотивация и ефективност.

Ето защо е от съществено значение за мениджърите да създадат емоционално положителна работна среда, в която служителите се чувстват ценени и подкрепяни. Когато служителите изпитват положителни емоции на работа, те са по-склонни да бъдат мотивирани да дадат най-доброто от себе си.


Какво могат да направят мениджърите?

Мениджърите играят важна роля в определянето на емоционалния тон на работното място. Служителите често търсят съвети от своите мениджъри как да реагират и да се справят с трудни ситуации. Поради това е важно мениджърите да са наясно с емоционалния труд, в който са ангажирани техните служители. Важно е и да умеят да разпознават и управляват своите собствени емоции.


Емоционалният труд може да се дефинира като „усилието, планирането и контрола, необходими за регулиране на емоциите, за да изглеждаме емоционално подходящи“. Това е съществена част от много работни места, но може да бъде и емоционално изтощително.


Мениджърите ще облекчат емоционалното натоварване на служителите, като се съобразяват с емоционалната култура на работното място. Те могат да създадат възможности за служителите открито да обсъждат своите емоционални преживявания и да предоставят подкрепа, когато е необходимо. Ако концептуализират емоционалния труд и предприемат стъпки за управление на емоционалната култура, мениджърите ще подкрепят по-добре емоционалното благополучие на своите служители.


33 views0 comments
bottom of page