top of page
Search

Стартира безплатно проучване на политиките на работодателите за служителите в дълъг отпуск
От Академия за родители, 5под5, Tack TMI Bulgaria и U MATTER Corporate Wellness се обединихме, за да подготвим проучване на политиките на работодателите за служителите в дълъг отпуск (над 1 месец).


Включихме в проучването политиките на компаниите не само по отношение на завръщащи се на работа родители на малки деца, но и по отношение на тези, които се завръщат на работа след по-дълго отсъствие - за да учат, да се грижат за болен близък, борят се със здравословни проблеми, страдат от бърнаут. Може да се запознаете с още информация за проекта. Там ще прочетете резултатите от предварителните ни разговори с представители на отделите Човешки ресурси на няколко големи организации.


Отправяме покана към всички организации, които:

 • Търсят начини да задържат своите мотивирани и квалифицирани кадри

 • Имат служители в дълъг отпуск, на които им предстои да се ре-адаптират обратно към работния процес

 • Са готови за заделят 10-15 минути, за да попълнят кратък въпросник за политиките и да споделят опита си

 • Имат добри практики, които си струва да бъдат споделени и/или искат да разберат повече за практиките в други организации по темата


Как да се включим?

Включете се БЕЗПЛАТНО като последвате връзката към въпросника на проучването. Достатъчно е предварително да сте подготвили основна информация за лицата в отпуск над 1 месец, както е посочено по-долу.Какво представлява въпросникът?

Кратък, под 20 въпроса, лесен и максимално опростен за попълване. Състои се от четири части:

 • Обща информация

 • Причини за дълъг отпуск

 • Политики за служители в отпуск/връщане

 • Напускане или организационни промени за групата служители


Какво представлява процесът?

 • От 1 ноември 2022 г. всички компании-участници могат да достъпват платформата с въпросника.

 • За да отговорите, е достатъчно е да имате достъп до информация по нива колко служителя в момента са в цикъла на отпуск: предстои, по време или след. Какви промени по придобивките има за тях (ако има) и колко от върналите са сменили длъжността или са напуснали организацията. Попълването става обобщено, по организационни нива и е при пълна поверителност. Нашите партньори от Tack TMI Bulgaria имат дългогодишен опит в проучвания на политиките на възнаграждения и придобивки и са сред водещите компании в тази сфера в света.

 • На 25 ноември 2022 г. затваряме процеса на попълване и започваме обработка на данните

 • През декември месец всички компании-участници ще получат безплатен отчет и анализ на данните. Отделно ще разпространим общодостъпна статия с анализ

Какво ще получа:

Всички компании-участници ще получат безплатен доклад с практиките в компаниите, и анализ до края на 2022 г.


Ако смятате, че Ваши колеги от други организации биха проявили интерес, моля, споделете тази покана с тях. Колкото повече организации се включат, толкова повече практики ще съберем и анализираме.
Благодарим за участието!


85 views0 comments

留言


bottom of page