top of page
Search

Ползите ни като работодател от това да предоставим на служителите психологическа помощ


U
Предоставяне на психологическа помощ на служителите. Ползи на работодателите

Предоставянето на достъп до психологическа помощ на служителите би могло да им помогне да се справят по-лесно с личните им притеснения, които обикновено се отразяват на тяхното представяне; както и би могло да им помогне да се справят със стреса, който е свързан с работата им.


Конфиденциалност: Вашите служители ще имат възможност да се свържат с лицензирани психотерапевти, обучени специално за този вид услуга, с които биха могли да обсъждат проблемите и притесненията си напълно конфиденциално. Работодателят не получава информация за това дали някой служител ползва услугата или не.


Незабавна помощ: Служителите имат достъп по всяко време до кр

изисна телефонна линия, в ситуации, които са опасни за живота. При по-малко кризисни ситуации, служителите могат да си запазят час за психолог в рамките до 24 часа; а при рутинни притеснения - в рамките на ден-два.


Лични проблеми: Достъпът до психологическа помощ обикновено помага на служителите да се справят с проблеми, които възникват извън работното място и могат да се отразят на трудовото им представяне. Много често хората се обръщат към такава помощ при депресивни състояния, семейни проблеми, зависимости, малтретиране, загуба на близък. Чрез достъпа до психологическа помощ, вие предоставяте възможност на служителите да се справят по-лесно с проблемите си, или да се научат да ги контролират без това да влияе на тяхното трудово представяне.


Допълнителни предимства за работодателя: Тъй като служителите имат достъп до ресурс, с който по-лесно да се справят с проблемите в личния живот и със стреса, причинен на работа, за работодателите това води до намаляване на отсъствията на служителите. Води и до по-щастливи служители, които са по-продуктивни на работа. И тъй като не са много работодателите в България, които предоставят тази услуга, със сигурност ще ви отличи от останалите работодатели. А за част от служителите ви тази придобивка ще се окаже причина за задържането им по-дълго в компанията.

12 views0 comments

Comments


bottom of page