top of page
Search

Поколението Z и имаме ли стратегия в компанията за психичното здраве

Разстройствата на психичното здраве според Център за контрол и профилактика на заболяванията в САЩ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) са сред най-сериозните проблеми със здравето на работното място. Близо 1 на 5 възрастни съобщават, че са имали някакъв вид психични заболявания през 2017 г .; симптоми на стрес, като главоболие или чувство на преумора или тревожност, също са често срещани.

Служителите от поколение Z отчитат най-високите нива на стрес, според проучването на Американската психологическа асоциация през 2019 г. „Стрес в Америка“. По скалата от 1 до 10, където 10 е най-високото ниво на стрес, Generation Z отчита общо ниво на стрес от 5,8. Поколение X средно 5.5, Millennials 5.4 и Baby Boomers 4.2.

В тесния пазар на труда, където има силна конкуренция за таланти, мениджърите, които проявяват загриженост за психичното здраве на своите работници, ще изпъкнат пред кандидатите и съществуващите служители, заявява Lu Ann Heinen, вицепрезидент по отношение на благосъстоянието и производителността на National Business Group on Health (NBGH), организация с нестопанска цел със седалище във Вашингтон, окръг Колумбия, която представлява гледната точка на големите работодатели относно здравната политика на държавата.

В проучване на NBGH през 2019 г. 43 процента от висшето ръководство на участващите големи работодатели в това проучване заявиха, че имат официална стратегия за психичното здраве на техните служители, включително стратегии за справяне с депресията, тревожността и стреса; злоупотреба с опиати и други вещества; нарушения на съня; и тормоз на работното място

Същите тези компании считат, че най-важните компоненти на тези стратегии са да обърнат внимание на служителите за важността на психичното здраве; да организират в техните офиси събития за повишаване на психичното здраве; и да предоставят обучение на мениджърите в техните организации за това какво е психично здраве, как да разпознаят сигналите за проблеми и как да насочат работниците към точните ресурси, с които да повлияят на психичното си здраве.

Дори и най-добрите програми за психично здраве обаче няма да успеят, ако хората не се чувстват комфортно да говорят за своето психично здраве, посочи Хайнен.


91 views0 comments

Comments


bottom of page