top of page
Search

Телефони за спешна помощ за служителите в България


Ето няколко телефонни номера за спешна помощ, които може да разпространите сред вашите служители, като част от по-голяма инициатива за промотиране на психичното здраве на работното място. Например в комбинация с:

  • предоставянето на индивидуален бюджет на служителите за индивидуални психологически консултации

  • обучение за мениджърите за това как да идентифицират синдромите на прегаряне в себе и в своите служители

  • семинар на тема "Как да реагираме и помогнем на колегите, които имат трудности с психическото здраве"

  • обучение за служителите на тема "Как да задържим баланса между работа и личен живот"

============================================================

При мисли за самонараняване или самоубийство, обадете се на телефона за спешни случаи 112.

Информационна линия за психично здраве http://www.mh-community.org/?page_id=9 тел: 02/42 111 42 работно време: от 12.00 до 16.00 часа всеки делничен ден


Български червен кръст – Телефони на доверието

София  – 02/81 64 892 работи 24/7 Ямбол – 046/662 904

Може да се свържете с телефона на доверието, за да поговорите с някого за проблемите, които Ви заобикалят и начина, по който се чувствате.


Фондация „Анимус“ Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – тел. 02 981 76 86 За избиране на номера от чужбина: + 359 2 981 76 86


Дружество за защита правата на детето Адрес: София 1000, ул. А. Кънчев № 2 Телефон: (02) 800267


Държавна агенция за закрила на детето тел. (+ 359) 2 933 90 50 факс (+ 359) 2 980 24 15 Email: sacp@sacp.government.bg


Дружество на Психолозите в България (ДПБ) Телефон: 0888 429 730 или 0895 922 421


АРЗ „Солидарност“ Дневна терапевтична общност за рехабилитация и ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт http://www.solidarnost-bg.org/


Националната Информационна Линия за наркотици и алкохол  http://drugsinfo-bg.org/bg/

20 views0 comments

Comments


bottom of page